Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Jak zdobyć granty FNP – spotkania informacyjne

6 września 2016 r.

 

FNPlogoKOLORpl.jpg

 

W dniach 8 i 15 września br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje w Warszawie spotkania informacyjne na temat swojej oferty grantów dla młodych i doświadczonych badaczy i innowatorów w programach Międzynarodowe Agendy Badawcze, FIRST TEAM, HOMING  i POWROTY. Spotkania będą także transmitowane on line.


Doświadczeni badacze z Polski i z zagranicy oraz przedstawiciele instytucji naukowych zainteresowanych realizacją międzynarodowych agend badawczych w Polsce FNP zaprasza 8 września br. na spotkanie informacyjne dotyczące programu MAB. W programie tym można zdobyć środki na stworzenie w Polsce ośrodków badawczych, w których wybitni naukowcy (niezależnie od narodowości) będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Nabór do najbliższego konkursu rozpocznie się na przełomie sierpnia i września br. W trakcie spotkania przedstawione zostaną założenia dotyczące programu, możliwości i zasady uczestnictwa w najbliższym konkursie oraz informacje dotyczące procesu przygotowania, składania i oceny wniosków. Spotkanie będzie prowadzone w jęz. angielskim i będzie trwało od godz. 10.00 do 14.30. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu mogą się rejestrować wysyłając zgłoszenie na adres: infodaymab@fnp.org.pl. Rejestracja jest prowadzona do 6 września lub do wyczerpania limitu miejsc.


Drugie spotkanie informacyjne, które jest planowane na 15 września br., będzie dotyczyło grantów FNP dla młodych doktorów – z Polski i z zagranicy - w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY. Program FIRST TEAM oferuje młodym badaczom środki (w wysokości nawet do 2 mln zł) na założenie pierwszego zespołu. Program HOMING to propozycja dla osób, które chcą wrócić z zagranicy do pracy naukowej w Polsce. W ramach programu można zdobyć grant w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt o charakterze stażu podoktorskiego. Natomiast badacze, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej z jakichkolwiek powodów przerwali prowadzenie prac B+R, np. z powodu pracy w innym sektorze gospodarki lub ze względu na rodzicielstwo, mogą otrzymać grant w wysokości do ok. 800 tys. zł w programie POWROTY. Do 17 października trwa nabór wniosków do drugiego konkursu w tych programach. W programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY o dofinansowanie ubiegać mogą się młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości. Przedmiotem projektów mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Spotkanie informacyjne będzie prowadzone w jęz. angielskim i będzie trwało w godz. 10.00 – 15.00. aby zarejestrować się na spotkanie, należy wysłać zgłoszenie mailowe na adres: infoday@fnp.org.pl. Rejestracja będzie prowadzona do 12 września br. lub do wyczerpania limitu miejsc.


Transmisje on line z obu spotkań będą prowadzone na kanale FNP na portalu YouTube.


Szczegółowe programy obu spotkań znajdują się na stronie www.fnp.org.plFundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

 

 

banner_FIRSTTEAM_HOMING_POWROTY_INFO.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT