Jeszcze o Lubuskich Wawrzynach …

6 marca 2019 r.

Kiedy w kolejnych latach ogłaszane są Lubuskie Wawrzyny, jury – co zrozumiałe – podaje imię i nazwisko laureata oraz tytuł nagrodzonej pracy.   Nie pada informacja, czym na co dzień zajmuje się laureat. Dlatego czasem dopiero po paru dniach okazuje się, że Uniwersytet Zielonogórski ma kolejny powód do dumy. Nie inaczej jest i w tym roku.

 


Jak już informowaliśmy Lubuski Wawrzyn Literacki jest wręczany od 25. lat. W tym roku powrócono do pierwotnej formuły i przyznano go w dwóch kategoriach – poezji i prozy. Za tomik „Miejsca” Wawrzyn trafił do Michała Banaszaka, który jest doktorantem UZ.  Tomik „Miejsca” na zlecenie Galerii Literackiej przy GSW BWA w Olkuszu wydała Drukarnia Grafpress.
 

 


Michał Banaszak - urodził się w 1988 r. w Zielonej Górze. Absolwent prawa i filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie na studiach doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim. „Miejsca” to jego drugi tomik poetycki, wydany został jako nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Kazimierza Ratonia. Pierwszy tomik – „Piosenka o rozpadzie” - ukazał się w 2016 r. w ramach nagrody w Konkursie Poetyckim im. Anny Świrszczyńskiej „Książkowy debiut poetycki”.

 


 

Gala_Wawrzyny-108-1.jpg BANASZAK-Michal okładka.jpg
Tuż po otrzymaniu nagrody. Fot. www.wzielonej.pl

 

 

Serdecznie gratulujemy laureatowi Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2018!

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT