Jubileusz 20-lecia Katedry Sportu i Promocji Zdrowia UZ

16 maja 2019 r.

 

 

W dniu 15 maja 2019 roku odbył się Jubileusz 20-lecia Katedry Sportu i Promocji Zdrowia pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak, Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego, Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Patronat medialny objęły Gazeta Lubuska, Radio Index i Portal Uniwersytecki www.wzielonej.pl.


Głównym celem działalności Katedry jest kształcenie przyszłych nauczycieli, inspirowanie badań naukowych, upowszechnianie wiedzy i współpraca ze środowiskiem lokalnym. Jubileusz był okazją do prezentacji koncepcji rozwoju KSiPZ w strukturze Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz wzmocnienia roli Uniwersytetu Zielonogórskiego w propagowaniu prozdrowotnej aktywności fizycznej.


Jubileusz zaszczycili swoją obecnością: Prorektor ds. Studenckich UZ prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, Prorektor ds. Jakości Kształcenia UZ prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, władze Dziekańskie Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ, dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ, dr n. med. Paweł Jarmużek, dr Ewa Skorupka, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, Prezes Lubuskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Prezes Lubuskiej Federacji Sportu (były poseł na Sejm RP) Bogusław Wontor, Dziekan Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. AWF w Poznaniu, dr hab. Leszek Zguczyński, prof. AWF, Naczelnik Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki Stanisław Tarnawski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bogusław Sułkowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Jagiełowicz, Dyrekcja Zespołu Szkół Sportowych w Zielonej Górze. Na adres kierownika KSiPZ dra hab. Ryszarda Asienkiewicza, prof. UZ wpłynęły również listy gratulacyjne m.in. z Uniwersytetu im. F. Skoriny w Homelu, Dziekana Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Psychologii UZ. 


Podczas Jubileuszu wygłoszono wykłady:
 

1. Dr hab. Joanna Mazur, prof. IMD „Tendencje zmian zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej w latach 2002-2018 w świetle międzynarodowych badań HBSC”.

2. Dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ „Rozwój fizyczny i tendencje zmian populacji dzieci i młodzieży województwa lubuskiego”.

3. Dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US „Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży a podejmowanie przez nich udziału w różnych formach aktywności ruchowej”.

4. Dr hab. Miłosz Czuba, prof. UZ „Współczesne koncepcje treningu wysokogórskiego - implikacje z badań własnych”.

5. Dr n. farm. Andrzej Pokrywka "Doping farmakologiczny - problem nie tylko sportowy..." (Uniwersytet Zielonogórski).
 

            Wyrazem uznania za osiągnięcia mające znaczenie dla Miasta Zielona Góra, Prezydent mgr inż. Janusz Kubicki przyznał odznaczenia:


Medal złoty:
 

1. Prof. zw. dr hab. Leonard Szymański

2. Prof. zw. dr hab. Andrzej Malinowski

3. Dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ

4. Dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ

5. Dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ

6. Dr Grażyna Biczysko

7. Dr Ewa Skorupka

 

Medal srebrny:
 

1. Dr Ewa Nowacka-Chiari

2. Dr Paweł Kowalski

 

Medal brązowy:
 

1. Dr Andrzej Mroczkowski

 

Urząd Miasta Zielona Góra przygotował i uhonorował medalami okolicznościowymi osoby szczególnie zasłużone w powołanie i funkcjonowanie kierunku Wychowanie fizyczne.

Uroczystość uatrakcyjnił koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze (Dyrektor mgr Honorata Górna).      

 

 

Komitet Organizacyjny Jubileuszu

 


 

 

DSC_0447r.jpg DSC_0448r.jpg DSC_0453r.jpg DSC_0459r.jpg
DSC_0456r.jpg DSC_0470r.jpg DSC_0466r.jpg DSC_0475r.jpg
DSC_0477r.jpg DSC_0479r.jpg DSC_0482r.jpg DSC_0486r.jpg

fot. K.Adamczewski

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT