Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Jubileusz 60-lecia istnienia Rocznika Lubuskiego

9 grudnia 2019 r.

 

foto_naglowek.jpg

 

 

12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 11.00 w auli 205 w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 odbędzie się uroczystość Jubileuszu 60-lecia istnienia Rocznika Lubuskiego, który do 2015 r. był wydawany przez Lubuskie Towarzystwo Naukowe - od 2016 r. czasopismo jest współwydawane przez Lubuskie Towarzystwo Naukowe i Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

 

ROCZNIK LUBUSKI jest periodykiem o profilu społecznym, zawierającym publikacje z zakresu socjologii, pedagogiki i politologii oraz humanistycznym, zorientowanym głównie na historię. Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej (papierowej) jako pierwotnej oraz w wersji elektronicznej udostępnionej na stronie RL. W każdym roku publikowany jest jeden numer (tom) Rocznika Lubuskiego, najczęściej w dwóch częściach, opatrzonych odrębnymi tytułami, stanowiących niezależne całości, redagowane przez różnych redaktorów tematycznych. Za każdy z tomów, jego merytoryczną zawartość odpowiada redaktor naukowy dobierany przez redakcję spośród badaczy społecznych związanych z lubuskim środowiskiem naukowym.

 

Wydawcą „Rocznika Lubuskiego” w latach 1959-1967 było Lubuskie Towarzystwo Kultury, a od 1968 r. jest Lubuskie Towarzystwo Naukowe. W 2016 r. współwydawcą (wraz z Lubuskim Towarzystwem Naukowym) został Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Rocznik Lubuski stanowi forum naukowej dyskusji dostępne zarówno doświadczonym badaczom o ustalonej pozycji naukowej, jak też stwarza możliwości debiutów naukowych.

 

Teksty zamieszczane na łamach czasopisma mają zróżnicowaną tematykę, środowiskowy i terytorialny kontekst oraz zróżnicowaną formę dyskursu – od rozpraw teoretycznych po doniesienia z badań empirycznych. Dążeniem redakcji jest utrzymanie względnie monograficznego charakteru każdego tomu.

 

http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl/

 

 

REDAKCJA:

Redaktor naczelny – Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Uniwersytet Zielonogórski

Zastępca redaktora naczelnego– Mariusz Kwiatkowski, Uniwersytet Zielonogórski

Redaktor językowy – Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Uniwersytet Zielonogórski

Sekretarz/redaktor statystyczny – Edyta Mianowska, Uniwersytet Zielonogórski

 

RADA NAUKOWA:

Klaus Boehnke, Jacobs University Bremen, Niemcy

Mirosław Chałubiński, Uniwersytet Zielonogórski

Leszek Gołdyka, Uniwersytet Zielonogórski

Zbigniew Izdebski, Uniwersytet Warszawski

Bogdan Idzikowski, Uniwersytet Zielonogórski

Krystyna Janicka, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Tomasz Jaworski, Uniwersytet Zielonogórski

Zbigniew Kurcz, Uniwersytet Wrocławski

Janusz Mucha, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kazimierz Słomczyński, Ohio State University, USA

Zdzisław Wołk, Uniwersytet Zielonogórski

Maria Zielińska, Uniwersytet Zielonogórski

 

 


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT