Jubileusz Profesora Mariana Bugajskiego

8 maja 2019 r.

 

„Prawda, dobro, piękno – naczelne idee Platońskie zdają się przyświecać działalności Profesora. W dążeniu do prawdy o języku zgłębia jego teoretyczne podstawy, ujawnia skomplikowane uwikłania komunikacyjne i kulturowe; w dążeniu do dobra upowszechnia wiedzę o języku i koryguje postawy wobec polszczyzny, ukazując jej znaczenie dla jakości życia społecznego; w dążeniu do piękna skupia uwagę na jakości wypowiedzi – w przekonaniu, że język jest narzędziem doskonałym, którego trzeba jednak używać umiejętnie” – tak o Profesorze Marianie Bugajskim mówiły jego współpracownice z Zakładu Komunikacji Językowej UZ na jubileuszu z okazji siedemdziesięciolecia.


W sali konferencyjnej Biblioteki UZ zgromadzili się wczoraj zarówno przedstawiciele władz uczelni, współpracownicy, środowisko językoznawców UZ, jak i dziennikarze z lokalnych mediów, absolwenci studiów dziennikarskich. W przyjacielskiej atmosferze goście wspominali niezapomniane wykłady, bardziej osobiste rozmowy, wspólne wyjazdy i przygody, nie tylko naukowe.


Współpracownicy wręczyli Jubilatowi  zadedykowany mu tom „Estetyka językowa w komunikowaniu” (Zielona Góra 2019), a prof. Giorgi Melikidze - prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, zaskoczył wszystkich prezentem w postaci tajemniczego wietnamskiego instrumentu muzycznego.

Gwoździem programu był kwestionariusz Prousta. Profesor Marian Bugajski na pytania odpowiedział w formie wierszowanej…

 

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze życzenia!

 

 

fot. Izabela Rutkowska

 

 

DSCN7886.JPG DSCN7905.JPG DSCN7915.JPG
1. prof. A. Wojciechowska, prof. M. Bugajski, prof. M. Uździcka 2. prof. M. Bugajski 3. prof. A. Wojciechowska, prof. M. Bugajski
DSCN7891.JPG DSCN7897.JPG MB-usmiech.JPG
4. prof. G. Melikidze, prof. M. Bugajski 5. prof. G. Melikidze, prof. M. Bugajski, prof. A. Wojciechowska, prof. M. Uździcka 6. prof. M. Bugajski
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT