Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Jubileuszowa X Konferencja Naukowa „Konstrukcje Zespolone”

16.06.2014 r.

 

W dniach 26-27 czerwca 2014r. w Instytucie Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się jubileuszowa X Konferencja Naukowa „Konstrukcje Zespolone”. Pierwszą konferencję o tej tematyce zorganizowano w Zielonej Górze w 1986r. Pomysłodawcą i organizatorem był prof. Tadeusz Biliński, który do dziś przewodniczy Komitetowi Organizacyjnemu. Kolejne edycje konferencji odbywały się co 3 lata a rosnąca liczba uczestników i wygłaszanych referatów pokazała, iż wybór tematyki konferencji był nadzwyczaj trafny. Konstrukcje zespolone stały się standardem w obiektach mostowych, ale z biegiem czasu z uwagi na ich rozliczne zalety zaczęto je wykorzystywać w innych gałęziach budownictwa. Wprowadzano nowe technologie i materiały, coraz doskonalsze sposoby łączenia. Rozwijano teorię konstrukcji zespolonych, w tym zaawansowane modele numeryczne. Rozwój teorii pociągał za sobą coraz bardziej zaawansowane badania doświadczalne. Zielonogórski ośrodek stał się ważnym punktem na naukowej mapie Polski a rosnąca z każdą edycją konferencji liczba uczestników i poziom referatów, prezentowanych także przez naukowców z naszego uniwersytetu, ten fakt potwierdzają.

Sukcesem  ośrodka  zielonogórskiego  jest  także  opublikowanie monografii  „Dorobek  nauki polskiej  w  zakresie  konstrukcji  zespolonych”  opracowanej  przez profesorów  Tadeusza  Bilińskiego i Jana Kmitę, której pierwsze wydanie miało miejsce w  2000 r.,  zaś drugie uzupełnione w 2009 r. Organizatorzy konferencji planują kolejne wydanie monografii  w   2016 r.,  uzupełnionej  aktualnymi  osiągnięciami  nauki  polskiej,  przed kolejną  XI Konferencją Naukową „Konstrukcje Zespolone”.

 

Cykl konferencji „Konstrukcje Zespolone” od  samego  początku  odbywa się  pod  patronatem licznych instytucji i  organizacji  naukowych  oraz  stowarzyszeń  technicznych,  w tym Komitetu Inżynierii Lądowej  i  Wodnej  Polskiej Akademii Nauk, Komisji Nauki Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Związku  Mostowców Polskich i Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Z kolei patronat medialny nad konferencją objął miesięcznik „Mosty”.

 

W tegorocznej konferencji uczestniczy ok. 50 naukowców z uczelni technicznych z całej Polski a także ośrodków zagranicznych. 

 

Konferencja  obejmuje  sesję  jubileuszową,  sesję  problemową  i  cztery  sesje  referatów.  W  ramach  sesji  jubileuszowej  zostanie wygłoszony referat okolicznościowy pod tytułem  Dorobek pierwszych dziesięciu  Konferencji  Naukowych  „Konstrukcje  Zespolone”  w Zielonej  Górze  w latach 1986-2014. Sesja ta będzie także miejscem podziękowań wieloletnim członkom Komitetu Naukowego konferencji, które złoży m. in. JM Rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński. W sesji problemowej przedstawione zostaną dwa referaty związane z projektowaniem konstrukcji stalowo-betonowych wg norm europejskich, rozwojem łączników do zespolenia stali z betonem i zastosowaniem konstrukcji zespolonych w mostownictwie. Cztery sesje referatów będą obejmowały teorię i projektowanie (9  referatów), badania doświadczalne (8 referatów), diagnostykę i badania numeryczne (14 referatów). Łącznie zostaną wygłoszone trzydzieści cztery referaty. W  ramach konferencji  przewidziana  jest  również  sesja  wyjazdowa  do  Parku Naukowo-Technologicznego  Uniwersytetu Zielonogórskiego  w Nowym Kisielinie.

Konferencja naukowa to nie tylko trudne referaty i burzliwe dyskusje na sali obrad ale także mniej oficjalne rozmowy w kuluarach. Okazją do tych mniej formalnych a przecież często bardzo owocnych kontaktów na pewno będzie uroczysta kolacja w zielonogórskiej Palmiarni.

Wszystkim uczestnikom konferencji życzymy udanych obrad, ciekawych dyskusji i miłego pobytu w Zielonej Górze!

 

 

 

dr inż. Tomasz Socha

Komitet Organizacyjny X Konferencji Naukowej "Konstrukcje Zespolone"

 

 

Szczegóły dotyczące konferencji na stronie::


 

Patronat medialny:
 

 

 

mosty.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT