Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Już jutro – dzień pszczół w Ogrodzie Botanicznym UZ

9 sierpnia  2019 r.

Dzień pszczół.jpg

Jutro, w sobotę 10 sierpnia br. w godz. 11.00 – 16.00 zapraszamy do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (ul. Botaniczna 50 a) na „Dzień pszczół”.Od godz. 11.00 do 16.00 będzie można porozmawiać z pszczelarzami. W godz. 11.00 – 13.00 odbędą się zajęcia plastyczne dla dzieci. O godz. 12.00 oraz o godz. 13.00 rozpoczną się godzinne wycieczki po Ogrodzie z przewodnikiem. Każdorazowo grupa wycieczkowa może liczyć maksymalnie 30 osób. Szczegółowy program „Dnia pszczół” znajduje się obok, na plakacie.

Organizatorami wydarzenia są: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski oraz zielonogórski  Ruch Miejski.


Pszczoły to bardzo pozyteczne i potrzebne owady. Dlatego poniżej prezentujemy szczegółowy opis (za Wikipedią) tego gatunku:


Pszczoła (Apis) – rodzaj z rodziny pszczołowatych (Apidae).

Pszczoły z rodzaju Apis mają długość ciała od 7-8 mm do 16-18 mm. Ubarwienie o różnej intensywności – od jednolicie czarnego i ciemnobrązowego do żółtego i czerwonopomarańczowego. Skrzydła specyficznie użyłkowane, wyróżnia je charakterystyczne pólko radialne na przednim skrzydle – ogranicza je zaokrąglona żyłka, która nieco odstaje od krawędzi skrzydła. Pszczoły widzą promieniowanie ultrafioletowe.


Wszystkie gatunki należące do rodzaju Apis żyją w zorganizowanych społeczeństwach. Budują z czystego wosku pionowe plastry z obustronnie ułożonymi komórkami, służącymi do wychowu czerwi i przechowywania pokarmu. Osobniki dorosłe i larwy odżywiają się nektarem, spadzią oraz pyłkiem kwiatowym. Zakładają duże kolonie (rodziny pszczele), zależnie od gatunku liczące od kilku do 20-80 tysięcy osobników. Życie rodzin jest koordynowane za pośrednictwem feromonów, regularnych zmian aktywności gruczołów, porozumiewania się za pomocą tańców i wydawania dźwięków. Występuje u nich polimorfizm i polietyzm wiekowy. Doskonale wypracowały sposób regulacji temperatury w gnieździe, co pozwala rodzinom pszczelim na uniezależnienie się w dużej mierze od warunków zewnętrznych, dzięki czemu w klimacie chłodnym całe kolonie mogą przeżyć długie i surowe zimy, a nie tylko pojedyncze osobniki w stanie hibernacji, jak np. u trzmieli.


Rodzaj pszczoła (Apis) obejmuje cztery gatunki:

• Apis cerana Fabr. – pszczoła wschodnia,

• Apis dorsata Fabr. – pszczoła olbrzymia,

• Apis florea Fabr. – pszczoła karłowata,

• Apis mellifica L., syn. Apis mellifera L. – pszczoła miodna.


Żyją obecnie dziko na terenie Azji, Afryki i Ameryki Południowej, a pszczoła miodna i pszczoła wschodnia zostały udomowione.

Wszystkie gatunki pszczół należące do plemienia Apini (i rodzaju Apis) wytwarzają miód. Gatunkiem najbardziej ekspansywnym jest pszczoła miodna żyjąca w Europie, gdzie została udomowiona, a także w Afryce, Ameryce, Australii i Nowej Zelandii, do których to miejsc została sprowadzona. Pozostałe trzy gatunki pszczół miodnych to gatunki azjatyckie.

Jednymi z największych naturalnych wrogów pszczół są szerszenie.


W ostatnim czasie obserwuje się zwiększone wymieranie pszczół, głównie na terenie USA i Europy Zachodniej (CCD). Prawdopodobną przyczyną wymierania jest stosowanie pestycydów w czasie kwitnięcia roślin. Badania prowadzone na dużą skalę w USA wskazują, że CCD może być powiązane z takimi zjawiskami jak:

• kombinacja różnego rodzaju stresów, przyczyniających się do większej podatności na patogeny;

• pojawianie się w środowisku środków chemicznych (np. neonikotynoidów) powodujących obniżenie odporności pszczół na działanie patogenów;

• nadmierna eksploatacja owadów w uprzemysłowionych pasiekach, na skutek której pszczoły szukają innego środowiska do życia;

• zmiany w środowisku naturalnym powodujące zmniejszenie ilości roślin stanowiących pożytek dla pszczół, co spowodowane jest m.in. intensyfikacją rolnictwa, np. w krajach Unii Europejskiej.


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT