Katarzyna Łasińska nowym Kanclerzem UZ.

ktarzyna Łasińska.jpg

Fot. Kazimierz Adamczewski

25 czerwca 2015 r.

 

Z dniem 24 czerwca br. Katarzyna Łasińska, dotychczasowa dyrektor d/s ekonomiczno -kadrowych UZ przejęła pełnienie obowiązków Kanclerza UZ.

 

Podczas wczorajszego posiedzenia Senatu Uczelni JM Rektor prof. Tadeusz Kuczyński zaproponował temu gremium nominację K. Łasińskiej na stanowisko p.o. Kanclerza. W tajnym głosowaniu wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Senatu poparli zaproponowaną kandydaturę. 

 

 

Dotychczasowa droga zawodowa Pani Kanclerz przedstawia się następująco:

 

Wykształcenie: absolwentka Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze.

 

Doświadczenie zawodowe: 11.12.1995 - 31.12.1997 – sekretariat Wydziału Mechanicznego, Wyższa Szkoła Inżynierska; 1.01.1998 - 31.08.2001 – kierownik Działu Księgowości, Politechnika Zielonogórska; 1.09.2001 - 31.12.2007 – kierownik Działu Analiz i Planowania, Uniwersytet Zielonogórski; 1.01.2008 - 30.09.2012 – dyrektor Biura Prorektora d/s Rozwoju UZ (nadzór nad Działem Projektów Unijnych); 1.10.2012 - 24.06.2015 r. - dyrektor d/s ekonomiczno-kadrowych.  

 

Studia podyplomowe:  „Zarządzanie środkami bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego” - Uniwersytet Zielonogórski; „MBA Zarządzanie Szkołami Wyższymi” - UAM Poznań; „Prawo pracy” - UAM Poznań.

 

Liczne kursy i szkolenia. 

 

Praca w komisjach i komitetach: Komisja d/s  budżetu i finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego - od 2001 r. do  dzisiaj; Komisja d/s opracowania strategii rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2004 – 2007 oraz na lata 2008 – 2015; członek Komitetu Monitorującego, Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013; członek podkomitetu monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; członek społecznego komitetu d/s opracowania strategii miasta Zielona Góra.

 

Udział w spółkach: przewodnicząca Rady Nadzorczej, Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny, sp. z o.o. 

 

 

Prywatnie Katarzyna Łasińska jest mężatką i ma dwóch synów. Jest fanką zespołu "Dorian Zarzycki Band". W czasie wolnym lubi podróżować w towarzystwie męża.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT