Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kierunek geoinformatyka i techniki satelitarne z certyfikatami „Studia z Przyszłością” i „Lider jakości kształcenia”

 

6 lipca 2021 r.

 

Certyfikaty.JPG

Certyfikaty: „Studia z Przyszłością” i „Lider jakości kształcenia”

Kolejny kierunek prowadzony na Uniwersytecie Zielonogórskim otrzymał certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością” – to geoinformatyka i techniki satelitarne (studia I stopnia - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska).

 

Kierunek uzyskał też Certyfikat Nadzwyczajny – LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Certyfikat „Lider jakości kształcenia” otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznawanych przez członków Komisji Eksperckiej, oceniającej aplikacje w VI edycji Programu.

 

W Programie „Studia z Przyszłością”, którego organizatorami są Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja PRC, wskazywane i nagradzane są kierunki studiów, które wyróżniają się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością efektów uczenia się, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Certyfikat jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które swoje programy i zasady kształcenia opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej i nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT