Kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim oceniony pozytywnie przez PKA!

18 września 2017 r.

 

Miło mi poinformować, że kierunek lekarski prowadzony na Uniwersytecie Zielonogórskim został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną. Pozytywna ocena PKA świadczy o tym, że Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego spełnia ustawowe wymagania kadrowe, programowe oraz organizacyjne do prowadzenia na tym kierunku jednolitych studiów magisterskich. W uchwale prezydium PKA, która dotarła dziś na UZ,  czytamy: Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Następna ocena programowa na kierunku lekarskim odbędzie się w roku akademicki 2022/2023.


Kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim funkcjonuje dopiero dwa lata, dziś studiuje na nim 120 studentów stacjonarnych i 60 studentów niestacjonarnych. 1 października br. po raz pierwszy próg naszej uczelni przestąpi kolejnych 120 żaków (60 stacjonarnych i 60 niestacjonarnych).


Władze Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu nie kryją swojego zadowolenia z takiej oceny PKA, ale mają pełną świadomość czekających ich jeszcze wyzwań. Plany na nadchodzący rok akademicki to przede wszystkim umiędzynarodowienie kierunku lekarskiego – przygotowanie katalogu przedmiotów w j. angielskim i rozpoczęcie kształcenia w tym języku. To powinno otworzyć Wydział na współpracę międzynarodową w zakresie nauk klinicznych. Kolejne działania to ścisła współpraca ze Szpitalem Uniwersyteckim, który w 80 proc. zaspokaja nasze zapotrzebowania dydaktyczne na przedmioty kliniczne. Pozostałe 20 proc. zaspokoi współpraca ze szpitalami w Gorzowie, Nowej Soli czy innymi szpitalami w regionie lubuskim. Dziekan WLiNoZ prof. Agnieszka Zembroń-Łacny ma nadzieję, że nauczyciele akademiccy w specjalnościach klinicznych będą koordynować tworzenie przyszłych klinik w Szpitalu Uniwersyteckim.


Studenci kierunku lekarskiego są zadowoleni ze studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wynika to z ankiety przeprowadzonej wśród obydwu dotychczasowych roczników studiów medycznych. Trzeci rok medycyny to początek przedmiotów klinicznych, nasi studenci czekają na nie z dużą niecierpliwością, a jak zapewnia Pani Dziekan – będą one monitorowane przez władze Wydziału w sposób szczególny. Zajęcia będą się odbywały w niewielkich, 5-osobowych grupach, a koordynatorem każdego przedmiotu klinicznego jest profesor w danej dyscyplinie medycznej.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT