Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolejna edycja bezpłatnych studiów podyplomowych

Strefa Euro.jpg

Prof. Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego podczas wręczania dyplomów uczestnikom VI edycji studiów "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" na UZ, 11 czerwca 2015 r. Pierwsza po prawej prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz - dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Fot. Kazimierz Adamczewski

 

 

6 listopada 2015 r.

 

 

Jutro, to jest w sobotę, 7 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w sali nr 12 w siedzibie Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego (bud. A-0) przy ul. Podgórnej 50 odbędzie się inauguracja VII edycji bezpłatnych studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro". W tym roku akademickim tajniki strefy euro chce poznać 60 osób. Przypomnijmy, że poprzednie edycje tych studiów podyplomowych ukończyło 366 słuchaczy. Studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” są prowadzone w 15 ośrodkach akademickich w całej Polsce i dofinansowane przez Narodowy Bank Polski.

 

 

Zajęcia będą odbywać się w cyklu  zjazdów sobotnio-niedzielnych i obejmują od 10 do 15 godzin zajęć (wykładów i ćwiczeń). W ramach każdego spotkania przewidziany jest komentarz do aktualnych wydarzeń ekonomicznych (w wymiarze krajowym i międzynarodowym) wpływających na zachowania rynków finansowych i gospodarki. Ponadto zajęcia będą wzbogacane o szczegółową analizę case study oraz animowaną przez prowadzącego dyskusję pomiędzy słuchaczami. Zajęcia są prowadzone przez ekspertów z zakresu funkcjonowania strefy euro z renomowanych ośrodków akademickich w Polsce. Planowane są również wykłady gościnne (dotychczas gośćmi byli m.in. tacy ekonomiści jak prof. Marek Belka, Ryszard Petru czy prof. Dariusz Zarzecki). Studia będą trwały od listopada 2015 r. do czerwca 2016 r.

 

 

Studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” adresowane są do różnych środowisk opiniotwórczych, tj. dziennikarzy, pracowników administracji, pracowników sektora finansowo-bankowego (przede wszystkim ekonomistów), nauczycieli oraz studentów. Preferowani będą kandydaci posiadający dyplom studiów ekonomicznych, co najmniej pierwszego stopnia. Minimalnym warunkiem, który musi spełniać potencjalny przedstawiciel grupy docelowej jest posiadanie dyplomu licencjackiego. 

 


Warto przypomnieć, że w 2014 r. Uniwersytet Zielonogórski został laureatem programu EuroSymbol 2014 w kategorii nowoczesne kształcenie. Kapituła Programu doceniła UZ, a przede wszystkim Wydział Ekonomii i Zarządzania, za projekt studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” prowadzonych wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim, ponieważ gwarantuje studentom wszechstronną wiedzę na temat procesu wymiany narodowej waluty. 

 

 

Mechanizmy funkcjonowania srefy euro.png
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT