Kolejny profesor na UZ

18 września 2020 r.

Zygmunt Lipnicki-1.jpg

Fot. Archiwum prywatnego prof. Zygmunta Lipnickiego.

Ponownie z bardzo dużym opóźnieniem dowiedzieliśmy się o nominacji profesorskiej dr hab. inż. Zygmunta Lipnickiego z Instytutu Inżynierii Środowiska UZ.


Zygmunt Lipnicki urodził się 1 maja 1950 r. w Międzyrzeczu. W 1974 r. uzyskał tytuł mgr inż. na Wydziale Budowy Maszyn i Okrętów  Politechniki Szczecińskiej. W latach 1978-1981 odbył studia doktoranckie z mechaniki cieczy i gazów w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 1985 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. W 2000 r. stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn- mechaniki i termodynamiki uzyskał na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Dnia 6 lutego 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał Z. Lipnickiemu tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Ze względu na pandemię uroczystość wręczenia nominacji profesorskich odbyła się w środę, 16 września br.


Z zielonogórskim środowiskiem akademickim prof. dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki jest związany od 1974 r., kiedy – jako asystent – podjął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej. Następnie pracował na Politechnice Zielonogórskiej, a obecnie jest zatrudniony w Instytucie Inżynierii Środowiska UZ. W latach 2008 – 2017 pracował również w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.


Badania naukowe prof. Z. Lipnickiego dotyczą: wymiany ciepła i mechaniki płynów, krzepnięcia cieczy, oporu cieplnego warstwy kontaktu w procesie krzepnięcia, energii geotermalnej, kominów słonecznych oraz akumulatorów ciepła.


Prof. Z. Lipnicki jest członkiem organizacji i towarzystw naukowych takich jak: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki oraz Zielonogórskie Towarzystwo Rozwoju Energii Odnawialnej. Jest członkiem zespołu redakcyjnego Civil and Environmental Engineering Reports, Uniwersytet Zielonogórski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Seria: Inżynieria Środowiska, Redaktor Tematyczny.
 

nominacja -TYTUŁ PROFESORSKI LIPNICKI ZYGMUNT.JPG

Jest autorem wielu publikacji naukowych. Oto niektóre z nich: 

1. Dynamics of liquid solidification: thermal resistance of contact layer. Cham : Springer International Publishing, s.145, Mathematical Engineering, ISBN: 9783319534329, 2017;

2. Natural convective flow between an array of vertical cylinders (co-author, Nuclear Engineering and Design 113, Amsterdam, pp. 1-19, 1989);

3. Charakterystyka krzepnięcia metalu w warunkach wypełniania formy (współautor, wyd.PAN, Krzepnięcie Metali i Stopów t. l5, s.77-84, 1990);

4. Dynamical solidification of the liquid flowing in a cooling cylindrical channel (Interactive Dynamics of Conyection and Solidification, Kluwer Academic Publishers, Series E: Applied Sciences, vol.. 219, pp. 237-239, 1992);

5. Solidification of liquid metal stream in a magnetic field, ( co-author Magneto-hydrodynamics, vol. 31, pp. 264-268, 1995),
Затвербевание жибкометаллического потока в магнитном поле, (Магнитная Гидродинамика, t. 31, no 3-4. - c. 303-306, пep. с англ. Микельсона A. под. ред. Жука В., 1995);

6. An analytic solution prescribing the time dependent formation of a solid crust inside a convectively cooled planar channel (co-author, Advanced in Cold-Region Thermal Engineering and Sciences , Springer, p. 1 47-158, 1999);

7. Dynamical solidification of metal filling a cooled cylindrical channel (International Communication in Heat and Mass Transfer , vol. 27, no 5, s. 689—704, 2000);

8. Współpraca akumulatora ciepła z układem chłodzenia silnika spalinowego (współautor, Archiwum Motoryzacji, nr 3, s. 177—186, 2000);

9. Przemiana fazowa w materiałach w zastosowaniu do projektowania akumulatorów ciepła (współautor, Archiwum Odlewnictwa, R. 1, nr 1(1/2), s. 113-125, 2001);

10. Solidification of liquid metal flowing below a cold plate (co-author, Fundamental and Applied MHD: Fifth International Pamir Conference, Ramatuelle, Francja, Grenoble, vol. 2, s. 131-136, 2002);

11. Role of the contact layer between liquid and solid on solidification process (International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 46, s. 2149-2154, 2003);

12. On the effect of variable thermal contact resistance on thee solidification process (co-author, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 50, s. 1069-1078, 2005);

13. Dynamical cooling of semiconductor by contact layer (co-author, International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 48, s. 2922-2925, 2005);

14. Heat transfer to longitudinal laminar flow between thin cylinders (co-author International Journal of Heat and Mass Transfer, 51 (13), p.3504-3513, 2008);

15. Natural convection flow with solidification between two vertical plates filled with a porous medium ( co-author, Heat and Mass Transfer, 44, p.1401-1407, 2008);

 16. Heat transfer and temperature distribution outside the borehole ( co-author, proceedings of the 9th biennial ASME conference, Haifa, Izrael, 2008);

17. The contact layer between wave tin and copper plate in a solidification process (co-author, MHD Conference, Pamir 2008, “Presqu’iles de Giens”, France, 2008);

18. Influence of the thermal boundary layer on the contact layer (co-author, Heat and Mass Transfer 47, s. 1629-1635, 2011);

19. An experimental and theoretical study of solidification in a free-convection flow inside a vertical annular enclosure (co-author, International Journal of Heat Transfer 55, s. 655- 664, 2012);

20. Heat flow inside a litter during turkey reading (co-author, Biosystems Engineering 16, s.46 -50, 2013);

21. Experimental and analytical investigation of the solidification around cooled cylinders subjected to free convection (co-author, International Journal of Heat and Mass Transfer 78, s. 321-329, 2014);

22. Role of the contact layer in continuous casting of thin metal rods, (co-author, Archives of metallurgy and materials Vol. 59, Issue 4, s. 167-172, 2014);

23. Role of the continuous casting forms on the shape of the solidified crust, ( co-author, Archives of metallurgy and materials Vol.60, s. 2553-2557, Issue 4, 2015);

24. Development of the contact layer and its role in the phase change process (co-author. International Journal of Heat and Mass Transfer 93, s. 1082-1088, 2016);

25. Structural zones in large static ingot. Forecasts for continuously cast brass ingot ( co- author, Archives of Foundry Engineering, Vol. 16, s. 141-146, 2016);

26. Role of the Structural and Thermal Peclet Numbers in the Brass Continuous Casting (co-author, Archives of Foundry Engineering, Vol. 17, s. 49-54, 2017);

27. Role of the Structural and Thermal Peclet Numbers in the Brass Continuous Casting 2017. ( co-author, Archives of Foundry Engineering Vol. 17, iss. 2, 49-54, 2017):

28. Influence of external conditions on solidification process in saturated porous flat layers, (co-author, International Journal of Heat and Mass Transfer, HMT 16590, International Journal of Heat and Mass Transfer Vol. 127, Part A, 75-83.2018);

29. An experimental and theoretical study of the solidification process of phase change materials in a horizontal annular enclosure (co-author, Applied Thermal Engineering Vol. 161, 1-15, 2019);

30. Analytical and Experimental Investigation of the Solar Chimney System (co-author, Energies Vol. 12, 1-13, 2019).


Serdecznie gratulujemy przyznanej nominacji.


 


                                                                       *                       *                       *


W związku z pandemią wręczanie nominacji profesorskich jest opóźnione (vide przypadek prof. Z. Lipnickiego). Na wręczenie nominacji czeka jeszcze 4 profesorów z UZ. Są to: Bogumiła Tarasiewicz, Mirosław R. Dudek, Bogdan Trocha i Adam Wysokowski. Kiedy wszyscy odbiorą nominacje zaprezentujemy Państwu fotoreportaż z uroczystości ich wręczenia w Pałacu Prezydenckim. Prosimy o cierpliwość. 
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT