Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Komu przypadnie Nagroda NCN 2016?

30 września 2016 r.

 

NCN-logo-slajd.jpg

 

 

12 października 2016 r. po raz czwarty odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Narodowego Centrum Nauki. Wyróżnienie zostanie przyznane młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia w ramach badań podstawowych.

Nagroda NCN jest przyznawana w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych. Jej laureatem może zostać uczony mający na swoim koncie znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej i udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce naukowej. NCN nagradza młodych badaczy, to jest takich, którzy nie ukończyli 40 roku życia.

 

 

nagroda_ncn_2015_fot_michal_niewdana.jpg
Z archiwum NCN. Fot. Michał Niewdana

 

 

Tak jak w poprzednich latach każdy z laureatów oprócz pamiątkowej statuetki otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł. Fundatorami Nagrody NCN są przedsiębiorstwa zaangażowane we wspieranie działalności naukowej. W tym roku wyróżnienie w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce ufundowała Grupa Azoty S.A., w naukach ścisłych i technicznych – EDF Polska S.A., a w naukach o życiu - firmy Biprostal S.A. i Koksoprojekt BIS Sp. z o.o.


- Cieszymy się z zaangażowania przedsiębiorców w naszą inicjatywę. To bardzo ważne, by świat biznesu dostrzegał, że innowacje to efekt nie tylko badań wdrożeniowych, ale też stanowiących ich fundament badań podstawowychmówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.Jesteśmy również zadowoleni z odzewu środowiska naukowego, które pomogło nam w procesie poszukiwania wyróżniających się młodych badaczy.


Kandydatów do nagrody zgłaszali byli członkowie Rady NCN, dotychczasowi przewodniczący Zespołów Ekspertów NCN i członkowie Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków w konkursie MAESTRO, laureaci poprzednich edycji Nagrody NCN, a także inni wybitni naukowcy wskazani przez dyrektora i Radę NCN. Łącznie do nadsyłania propozycji uprawnione były 393 osoby, każda mogła zasugerować jedną kandydaturę. Do Kapituły Nagrody NCN wpłynęło 49 zgłoszeń.


Obrady odbywały się dwuetapowo. Na początku członkowie komisji konkursowych odpowiadających trzem obszarom nauk dokonali oceny zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie wybrali po dwie kandydatury z każdego z obszarów badawczych. To spośród tego grona Kapituła Nagrody, złożona z dyrektora NCN, członków Rady oraz przedstawicieli fundatorów wyróżnienia, wyłoniła na drodze głosowania troje laureatów Nagrody NCN 2016.

 

gala_nagrody_ncn_2015_fot_michal_niewdana.jpg
Z archiwum NCN. Fot. Michał Niewdana


 

Kto w tym roku otrzyma Nagrodę NCN, dowiemy się podczas gali wręczenia statuetek Nagrody 12 października 2016 r. Uroczystość odbędzie się w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. (Oddział Muzeum Narodowego w Sukiennicach). Nagrody wręczą: prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN, prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, a także przedstawiciele fundatorów Nagrody oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Nagroda NCN przyznawana jest od 2013 r. Po raz pierwszy odbyła się w ramach Dni NCN na Śląsku, kolejne edycje miały miejsce w Krakowie. Z sylwetkami dotychczasowych laureatów Nagrody można zapoznać się na stronie NCN.

 


Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT