Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Komunikat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

26 stycznia 2016 r.

 

Kpk-pl.jpg

 

 

Komisja Europejska powołuje grupę ekspertów ds. metodologii oceny programu Horyzont 2020.

 

Zbliża się termin nadsyłania zgłoszeń do specjalnej grupy ekspertów ds. metodologii oceny śródokresowej i ex-post programu Horyzont 2020 powołanej przez Komisję Europejską. Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia br.

 

Grupa zacznie pracę już w pierwszym kwartale tego roku a zakończy w grudniu 2017 roku. W jej skład wejdzie maksymalnie dwudziestu niezależnych ekspertów zewnętrznych. Zdaniem dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dr. inż. Zygmunta Krasińskiego praca w zespołach eksperckich to możliwość zgłaszania uwag i sugestii poprawy reguł realizowania programów unijnych. „Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE wspiera naukowców i przedsiębiorców w uczestniczeniu w Horyzoncie 2020. Chcielibyśmy też, by polskie środowisko naukowe i akademickie było szeroko reprezentowane w gremiach eksperckich KE, dlatego zachęcam do zgłaszania się” – dodaje dyrektor Krasiński.
 

Celem nowej grupy ekspertów będzie opracowanie i wdrożenie metodologii identyfikacji i oceny skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wszystkich programów ramowych począwszy od 5. Programu Ramowego aż po Horyzont 2020.
 

Eksperci powołani do tej grupy powinni mieć m.in. dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i oceny polityki badań i innowacji; udokumentowane doświadczenie w jednym lub kilku obszarach sektorowych zgodnych z wyzwaniami społecznymi programu Horyzont 2020.
 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w pracach tej grupy prosimy zarejestrować się poprzez stronę Participal Portal lub wysyłając maila RTD-A5-SUPPORT@ec.europa.eu.


Więcej informacji na temat wymagań wobec ekspertów znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.


Więcej na stronie www.kpk.gov.pl

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT