Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej

15 lutego 2016 r.

 


Protokół z posiedzenia UKW w dn. 15.02.2016 r.  w sprawie podsumowania wyników wyborów do Senatu i KE z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

1. Wybory były prowadzone w Auli Uniwersyteckiej ul. Podgórna 50 od godz. 9.00 -12.00.

2. Uprawnionych do głosowania - 737 osób

3. Liczba oddanych głosów - 331

4. Uczelniana Komisja stwierdza, że nie został spełniony warunek ważności wyborów, do którego potrzebny jest udział w głosowaniu co najmniej połowy osób posiadających prawo głosowania.

5. Ogólna frekwencja wynosiła 45%.

 Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza

II termin wyborów do Senatu i KE z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na dzień 17.02.2016 r. (środa)

w godz. 9-12, aula UZ ul. Podgórna 50.

 


 

Uczelniana Komisja Wyborcza podaje procentowy udział w wyborach z poszczególnych jednostek:


Wydział Nauk Biologicznych-71%

Wydział Mechaniczny-48%

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii-44%

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu-55%

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki-47%

Wydział Humanistyczny-33%


Wydział Fizyki i Astronomii-82%

Wydział Ekonomii i Zarządzania-69%

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska-70%

Wydział Artystyczny-22%

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii-27%

Wydział Prawa i Administracji-83%

Pion Rektora- 56%

Pion Prorektora ds. Rozwoju-73%

Pion Prorektora ds. Studenckich-53%

Pion prorektora ds. Nauki i współpracy z zagranicą-50%

Pion Kanclerza-73%

Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia-86%

Obsługa uczelni-16%

 
Aby ułatwić dojazd na głosowanie, zorganizowany został przewóz pracowników uczelnianym transpotrem.


Harmonogram kursów poniżej: 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT