Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konferencja „Budujemy bezpiecznie i nowocześnie”

10 maja 2022 r. 

Dwie panie konf..jpg

Stoją od lewej: prof. Maria Mrówczyńska i Katarzyna Łażewska-Hrycko. Fot. Kazimierz Adamczewski.

„Budujemy bezpiecznie i nowocześnie” to hasło przewodnie konferencji, która odbyła się 5 maja 2022 r. w Zielonej Górze na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Organizatorami wydarzenia byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, Lubuska Izba Budownictwa i Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Partnerami wspierającymi: Państwowa Straż Pożarna Komenda Wojewódzka w Gorzowie Wlkp. i Komenda Miejska PSP  w Zielonej Górze, Urząd Dozoru Technicznego Oddział Terenowy w Poznaniu oraz Budimex SA. Konferencja została objęta patronatem medialnym przez TVP 3 Gorzów Wlkp., Radio Zachód i Gazetę Lubuską.

 

Konferencja składała się z dwóch części: teoretycznej, którą stanowiły wystąpienia prelegentów oraz praktycznej, tj. pokazów ewakuacji operatora żurawia oraz inspekcji żurawia z wykorzystaniem drona. Zainteresowani mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniu nie tylko w sposób tradycyjny, ale również w sposób zdalny. Wśród licznie zgromadzonych gości konferencja wzbudziła duże zainteresowanie prezentowaną tematyką.


W uroczystym otwarciu konferencji uczestniczyli między innymi: Katarzyna Łażewska-Hrycko - Główny Inspektor Pracy, Bogusław Wontor – poseł na Sejm RP, Władysław Dajczak - Wojewoda Lubuski, dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ - prorektor ds. współpracy z gospodarką UZ,  Bogusław Motowidełko - członek Rady Ochrony Pracy, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze. List okolicznościowy Marszałek Województwa Lubuskiego odczytał Jerzy Łaboński, Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze, natomiast list prezesa Urzędu Dozoru Technicznego – Marcin Mitek, dyrektor Oddziału Terenowego UDT w Poznaniu.


 

Na początku konferencji Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, wręczyła odznakę honorową Za Zasługi dla Ochrony Pracy dr. Stanisławowi Iwanowi, przewodniczącemu Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy za ogromne zaangażowanie na rzecz poprawy warunków pracy i przestrzegania praworządności w stosunkach pracy.


Referaty programowe, w kolejności prezentacji, wygłosili: Jarosław Leśniewski - zastępca Głównego Inspektora Pracy, Roman Burghardt - starszy inspektor pracy – gł. specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze, dr inż. arch. Alicja Maciejko i mgr inż. arch. Agnieszka Wierzbicka z Instytutu Architektury i Urbanistyki UZ, mgr inż. arch. Paweł Kochański reprezentujący Instytut Architektury i Urbanistyki UZ i jednocześnie pełniący funkcję przewodniczącego Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP, dr inż. Remigiusz Aksentowicz z Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ, Zenon Bambrowicz - prezes Zarządu Lubuskiej Izby Budownictwa, Wojciech Poręba - członek Okręgowej Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Marcin Mitek - dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu oraz Magdalena Jankowska inspektor BHP firmy BUDIMEX SA.


Część praktyczna konferencji miała miejsce na budowie wielopoziomowego parkingu w Zielonej Górze przy ul. Grzegorza Zarugiewicza,  w bezpośrednim sąsiedztwie zielonogórskiej „Palmiarni”. Krótką informację o wykonywanej inwestycji przekazał Bartosz Lesiak, kierownik budowy firmy Budimex SA. Strażacy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zielonej Górze przeprowadzili pokaz ewakuacji operatora żurawia. Procedurę prowadzenia akcji ratowniczej omówił dowódca jednostki kpt. Łukasz Januszewicz. Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego zaprezentował metodę przeglądu żurawia przy użyciu drona.


Poniżej migawki z konferencji. Fot. Kazimierz Adamczewski.

Podczas konferencji 1.jpg Podczas konferencji 2.jpg Podczas konferencji 3.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT