Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konferencja logopedyczna i o edukacji domowej

9 czerwca 2017 r.

 

W najbliższą sobotę, 10 czerwca w zielonogórskiej Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 12A odbędą się dwie konferencje naukowe organizowane przez Pracownię Logopedii w Katedrze Podstaw Pedagogiki i Logopedii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Miasto Zielona Góra. Będą to: V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - PERSPEKTYWA INTERDYSCYPLINARNA” i  „EDUKACJA DOMOWA - REFLEKSJE HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNE”.   W organizację obydwu konferencji jest zaangażowany mgr Grzegorz Hryniewicz w Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ.


 

V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - PERSPEKTYWA INTERDYSCYPLINARNA”


W Polsce w ostatnich latach coraz więcej dzieci diagnozowanych jest jako wymagające wczesnego wspomagania rozwoju. Ma to swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych zapewniających tym dzieciom odpowiednią pomoc oraz intensywnym rozwoju narzędzi diagnostycznych i metod terapeutycznych.


Celem konferencji jest dyskusja wokół zagadnień dotyczących przyczyn wzrostu liczby dzieci potrzebujących specjalistycznej pomocy oraz wymiana doświadczeń związanych z wczesną diagnozą i skutecznym wspomaganiem rozwoju.


Podczas konferencji specjaliści omawiać będą problem wczesnego wspomagania rozwoju z różnych perspektyw, m.in. medycznej, logopedycznej, pedagogicznej.


Konferencja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: naukowców, nauczycieli, rodziców, lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów oraz studentów.

 


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

8.00-9.00 Rejestracja

Miejsce obrad i cateringu: sala restauracyjna

9.00-9.30 Rozpoczęcie (wspólne z Konferencja „Edukacja domowa – refleksje pedagogiczno-historyczne)

9.30-11.00 Sesja konferencyjna

11.00-11.10 Dyskusja

11.10-11.30 Przerwa kawowa

11.30-13.00 Sesja konferencyjna

13.00-13.10 Dyskusja

13.10-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-15.45 Sesja konferencyjna

15.45-16.00 Dyskusja

16.00 Zakończenie konferencji

 

W konferencji udział wezmą, m.in.:

- prof. zw. dr hab. Jacek J. Błeszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

- prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

- prof. zw. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

- lek. med. Agata Trafalska (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

- mgr Barbara Pietrowska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

- Goście z Czech, Słowacji, Łotwy

- przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński (Polska)

prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna (Polska)

prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski (Polska)

professor Ph.D., Sarmīte Tūbele (Łotwa)

dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (Polska)

doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D. (Czechy) - Przewodniczący

dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ (Polska)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ - Przewodnicząca

PhDr. Lenka Neubauerová

mgr Grzegorz Hryniewicz

mgr Małgorzata Kozłowska

mgr Magdalena Otto-Dudek

 

 

EDUKACJA DOMOWA - REFLEKSJE HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNE


Edukacja domowa to nauczanie dzieci  i młodzieży przez ich rodziców, rzadziej guwernerów, odbywające się poza szkołą, najczęściej w domu. W powojennej Polsce nauczanie w domu, możliwe jest od 1991 r., kiedy to Ustawa o systemie oświaty dopuściła spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W rzeczywistości jednak o początkach edukacji domowej w Polsce możemy mówić od 1995 r., kiedy to pierwsza rodzina zaczęła edukować w domu dwoje swoich dzieci.


Nie ma dokładnych danych dotyczący liczby dzieci edukowanych domowo w latach 90-tych XX wieku i w pierwszych latach XXI wieku. Dane szacunkowe środowiska edukatorów domowych wskazują, że w latach 90-tych było to kilkanaście dzieci, na początku XXI wieku kilkadziesiąt a ostanie dane z Systemu Informacji Oświatowej wskazują, że we wrześniu 2016 r. edukowanych domowo było ponad 6 tys. dzieci. Nawet jeżeli liczba ta nie odzwierciedla całkowicie stanu liczbowego edukacji domowej, gdyż często jest ona mylona z nauczaniem indywidualnym, to widoczna jest stała tendencja zwyżkowa w tym zakresie. 


Rozwój edukacji domowej oraz perspektywa czasowa w której rozwija się ona ponownie w naszym kraju, skłaniają do dokonania podsumowań, możliwych z wielu różnych perspektyw – m.in. aksjologicznej, psychologicznej, pedagogicznej. Punktem odniesienia mogą być też losy pierwszych dorosłych absolwentów edukacji domowej.


Celem konferencji „Edukacja domowa – refleksje historyczno-pedagogiczne” jest umożliwienie interdyscyplinarnego dyskursu, ukazującego specyfikę edukacji domowej oraz kierunki jej aktualnego rozwoju.


W programie przewidziane są wystąpienia z zakresu historii edukacji domowej, jej teoretycznych podstaw oraz różnorodnych aspektów funkcjonowania, w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i prawnej.


Konferencja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: naukowców, nauczycieli, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych, rodziców, prawników, studentów.

 

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI


8.00-9.00 Rejestracja

9.00-9.30 Rozpoczęcie (wspólne z V Międzynarodową Konferencją Logopedyczną) - sala restauracyjna

9.30-11.10 Sesja konferencyjna (sala konferencyjna)

11.10-11.30 Przerwa kawowa (sala restauracyjna)

11.30-13.10 Sesja konferencyjna (sala konferencyjna)

13.10-14.00 Przerwa obiadowa sala restauracyjna

14.00-16.00 Sesja konferencyjna (sala konferencyjna)

16.00 Zakończenie konferencji (sala konferencyjna)

 

 

KOMITET NAUKOWY

prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz – Przewodnicząca

prof. zw. dr hab. Krzysztof Jakubiak

dr hab. Marek Budajczak, prof. UAM

dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ

dr hab. Paweł Prüfer, prof. AJP

dr Katarzyna Kochan

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Katarzyna Kochan - Przewodnicząca

mgr Grzegorz Hryniewicz

mgr Małgorzata Kozłowska

mgr Magdalena Otto-Dudek

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT