Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konferencja naukowa dotycząca edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

23 listopada 2021 r.

 

Wydział Nauk Społecznych_pl_(kolor)_logo.jpg Instytut Psychologii-01.jpg

 

 

Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej Instytutu Psychologii  zaprasza na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową  z cyklu  EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ROZWAŻANIACH TEORETYCZNYCH I ROZWIĄZANIACH PRAKTYCZNYCH – KONTYNUACJE

Konferencja odbędzie się pod Patronatem Przewodniczącej Sekcji i Zespołu Pedagogiki Specjalnej KNP PAN  i Dyrektora Instytutu Psychologii UZ


 

 

4 grudnia 2021 r., godz. 9.00 – 15.00
Obrady on-line.

Adres spotkania zostanie rozesłany zarejestrowanym uczestnikom.
 Udział w konferencji jest bezpłatny. W konferencji mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani prezentowaną problematyką. Aby zostać uczestnikiem konferencji należy zarejestrować się przez formularz::

 

Zainteresowani otrzymają potwierdzenie czynnego lub biernego uczestnictwa w konferencji. Liczba osób  uczestniczących w konferencji jest ograniczona.
 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

9.00-9.10 – OTWARCIE OBRAD

 

prof. UZ dr hab. Iwona Grzegorzewska

Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

prof. UZ dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

Kierownik Zakładu Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej Instytutu Psychologii UZ

 

 

9.10-9.25 - Wystąpienie Przewodniczącej Sekcji i Zespołu wspierającego Sekcję Pedagogiki Specjalnej KNP PAN

prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Przewodnicząca Sekcji i Zespołu Pedagogiki Specjalnej KNP PAN, członek KNP PAN

Aktywność naukowo-badawcza w obszarze pedagogiki specjalnej na podstawie grantów zakwalifikowanych do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2011-2020

 

 

9.25-10.40 – SESJA PLENARNA – I

 

 

Przewodniczenie: dr Anna Mróz, Uniwersytet Zielonogórski

 

prof. USz dr hab. Irena Ramik-Mażewska, Uniwersytet Szczeciński

Osoby z niepełnosprawnością wśród grup defaworyzowanych a mechanizmy wykluczenia społecznego

 

prof. zw. dr hab. Teresa Żółkowska, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Koszalińska,

Oczekiwania pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej

 

prof. UZ dr hab. Adrianna Grabizna, Uniwersytet Zielonogórski

Niepełnosprawność intelektualna a zaburzenia psychiczne - ujęcie filozoficzne

 

prof. UZ dr hab. Ludwika Wojciechowska, Uniwersytet Zielonogórski

mgr Anna Winiarek, doktorantka, Instytut Psychologii PAN w Warszawie

Tatuowanie ciała jako jeden ze sposobów radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Cz. II: Psychologiczne funkcje tatuażu w grupach osób z niepełnosprawnością ruchową – wyniki badań

 

dr hab. Monika Adamczyk, KUL Lublin, prof. UP dr hab. Piotr Majewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, dr Jerzy Wolny, Politechnika Śląska w Gliwicach

Kształtowanie zdolności do samodzielnego życia w szkołach specjalnych dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz organizacja wspomagania tej grupy osób w pandemii w świetle opinii nauczycieli szkół specjalnych w siedmiu krajach europejskich. Doniesienie z badań

 

dr Joanna Wrycz, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. UNICEF w Słupsku

Najczystsze oblicze sportu - Program Treningu Aktywności Motorycznej (MATP). Wspomaganie rozwoju osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną

 

dr Urszula Gembara, Uniwersytet Zielonogórski

Nowe technologie a rozwój osobowości dziecka

 

 

 

10.40-10.55 – DYSKUSJA

 

 

10.55-11.10 – PRZERWA

 

 

 

11.10-12.45 – SESJA PLENARNA – II

 

Przewodniczenie: dr Urszula Gembara, Uniwersytet Zielonogórski  

 

prof. UP dr hab. Jolanta Baran, prof. UP dr hab. Tamara Cierpiałowska, dr Ewa Dyduch, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

Zastosowanie Uniwersalnego Projektowania w Edukacji (Universal Design for Learning) - prezentacja założeń oraz wyników projektu naukowo-wdrożeniowego zrealizowanego w zróżnicowanym zespole klasowym

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Twardowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Nauczanie za pośrednictwem rówieśników szansą dla edukacji włączającej

 

 

dr hab. Beata Pituła, Politechnika Śląska w Gliwicach

Nowe kompetencje nauczycieli w świetle potrzeb nowej edukacji

 

dr Joanna Skibska, Uniwersytet Śląski

Postawy (przekonania) przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
wobec edukacji inkluzyjnej

 

dr Jolanta Gebreselassie, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Artykulacja w kontekście badań nad zdolnościami motorycznymi uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

mgr Julia Nieścioruk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

The role of the teacher and parents in supporting students with diverse/special educational needs in the foreign language classroom

 

dr Łukasz Nikel, Uniwersytet Zielonogórski, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 we Wrocławiu

Specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów nieśmiałych w wieku szkolnym

 

 

12.45-13.00 – DYSKUSJA

 

 

13.00-13.15 – PRZERWA

 

 

13.15-14.20 – SESJA PLENARNA - III

 

Przewodniczenie: dr Łukasz Nikel, Uniwersytet Zielonogórski   

 

dr Agata Miodek-Wojdyła, Niepubliczny Leśny Punkt Przedszkolny „Mysikrólik”, Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach

Uczennica z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w szkole ogólnodostępnej, czyli o edukacji włączającej w praktyce

 

dr Anna Mróz, Uniwersytet Zielonogórski

Zespół Aspergera: studium przypadku w kontekście podwójnej nietypowości i teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera

 

mgr Małgorzata Bondos, Branżowa Szkoła I Stopnia w Szczecinie, 

Style poznawcze matek dzieci z diagnozą spektrum autyzmu a ich funkcjonowanie społeczne

 

mgr Monika Gołubiew, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku

O konieczności ciągłego wspierania rodziców dziecka z niepełnosprawnością w przygotowaniu go do samodzielności i niezależności w dorosłym życiu

 

mgr Joanna Porada, doktorantka DSW we Wrocławiu,

Choreoterapia w rewalidacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym

 

prof. UZ. dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Uniwersytet Zielonogórski

O potrzebie zracjonalizowania systemu wspierania Osób z niepełnosprawnością intelektualną w (po)edukacyjnym okresie

 

14.20-14.45 – DYSKUSJA

 

 

14.45-15.00 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

 

 

Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji

· dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ - przewodnicząca
· dr Urszula Gembara - członek Komitetu
· dr Anna Mróz - członek Komitetu
· dr Łukasz Nikel - członek Komitetu
· dr Jarosław Wagner – członek Komitetu

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT