Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konferencja naukowa organizowana przez Instytut Pedagogiki UZ dofinansowana ze środków budżetowych państwa

 

24 sierpnia 2021 r.

 

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje V Ogólnopolską Konferencję Naukową Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych, która odbędzie się w dniach  6-7 września 2021 r. w Łagowie Lubuskim.

 

Konferencja jest organizowana przy współpracy z innymi ośrodkami naukowymi: Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej.


Cykl konferencji odpowiada na ważne problemy nurtujące polską szkołę i środowisko zawodowe nauczycieli, podejmuje diagnozę kluczowych obszarów stanowiących o efektywności i jakości edukacji. W roku 2021 kwestie te będą analizowane w aspekcie przemian społecznych w skali makro (wyzwania globalizacyjne, demograficzne, ekonomiczne, gospodarcze, polityczne, ekologiczne), jak i skali mikro – środowiska szkolnego - społeczności szkolnej i procesów w jej ramach zachodzących.


Więcej informacji na stronie konferencji::

 
Na realizację zadania, jakim jest organizacja konferencji naukowej, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał z Ministerstwa Nauki i Edukacji dotację w wysokości 97 180 zł.
Projekt uzyskał również wsparcie finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra oraz Urzędu Marszałkowskiego

 

Koordynatorem projektu jest dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych).

Honorowe Patronaty: Ministra Edukacji i Nauki oraz Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

 


 

 

 

pasek_01.jpg

 

Dofinansowano z progamu "DOSKONAŁA NAUKA" Ministra Edukacji i Nauki

 

 

 

Patroni honorowi::

 

 

pasek_02.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT