Konferencja naukowa "Technika człowiekowi".

konf. UZ N. Kisielin (2).jpg

3 czerwca 2016 r.

 

 

W piątek, 10 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 rozpocznie się konferencja naukowa pod hasłem "Technika człowiekowi" organizowana przez Uniwersytet Zielonogórski i Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Otwarcie konferencji odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii (I piętro) Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Antoniego Wysockiego 2 w Nowym Kisielinie. 

 


(Jest to konferencja przed XXV Kongresem Techników Polskich organizowanym wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich, który odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2016 r. we Wrocławiu. Dodatkowe informacje na temat kongresu we Wrocławiu można znaleźć na stronach: http://zielona-gora.enot.pl lub http://enot.pl )

 

 

Program konferencji w PNT – 10 czerwca 2016 r. 

 

 

10:00otwarcie konferencji – wystąpienia gości;

 

 

10:20I panel konferencyjny


1.    Prezentacja multimedialna Uniwersytetu Zielonogórskiego;


2.    Referat wprowadzający: Technika a kształcenie na Uniwersytecie Zielonogórskim - dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prorektor ds. rozwoju UZ;


3.    Rola Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. w rozwoju technologiiKrzysztof Burda, kier. ds. marketingu i współpracy z przemysłem Parku Naukowo-Technologicznego UZ Sp. z o.o.;


4.    Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego - most łączący naukę z biznesemKarol Dąbrowski, dyr. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego;


5.    Innowacje w rolnictwieJanusz Kupiński, przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa, gł. specjalista ds. aktywizacji środowiska wiejskiego w LODR Kalsk; 


6.    Energia z wiedzy inżynierów, nowych technologii, ropy naftowej i gazu ziemnego na Niżu Polskim - na przykładzie wybranych jednostek terenowych PGNiG SA Oddział w Zielonej GórzeJózef Lenart, Magdalena Wajda, przedstawiciele Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa;


7.    Energia elektryczna dla pokoleń - wnioski z II Kongresu Elektryki PolskiejWaldemar Olczak, przedstawiciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich;

 

12:00panel dyskusyjny;

 

12:20przerwa kawowa;

 

 

12:40II panel konferencyjny;


1.    wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP;


2.    wystąpienie przedstawiciela Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Budownictwa;


3.    wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich;


4.    wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa;


5.    wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych;


6.    wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Geodetów Polskich;


7.    wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Inżynierów Spożywców;

 

14:00podsumowanie i zakończenie konferencji.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT