Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konferencja prasowa rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciecha Strzyżewskiego

30 września 2020 r.

rektor prof. W. Strzyżewski 2.JPG

JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski. Fot. Mamert Janion.

Dziś w sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja prasowa JM Rektora UZ prof. Wojciecha Strzyżewskiego. Tematem konferencji był rozpoczynający się jutro nowy rok akademicki 2020/2021. Rektor podkreślił, że przez cały rok akademicki uczelnia będzie świętować swoje 20-lecie.


Tegoroczna inauguracja będzie nietypowa. W poprzednich latach w auli przy ul. Podgórnej był nadkomplet publiczności. Zajęte były wszystkie 402 miejsca siedzące. Dodatkowo sporo osób stało. Jutro w auli znajdzie się około 100 osób. Rektor, prorektorzy, dziekani, dyrektorzy poszczególnych Instytutów, przedstawiciele studentów, członkowie Senatu UZ. Zwykle immatrykulacja studentów pierwszego roku była jednym z ważniejszych momentów inauguracji. Na scenę wchodzili przedstawiciele wszystkich Wydziałów, Collegium Medicum i Filii w Sulechowie. Jutro na scenie pojawi się jedynie 7 studentów pierwszego roku, reprezentujących poszczególne dziedziny nauki.

 

Ten rok akademicki rozpoczyna nową kadencję władz uczelni. Ponieważ od marca br. żyjemy w dwóch światach – rzeczywistym i on-line, wybory nowego rektora odbyły się również on-line. Zgodnie z obowiązującą ustawą, to rektor zaproponował swoich zastępców, a Senat UZ pozytywnie zaopiniował te kandydatury. W kadencji 2020-2024 rektora UZ będą wspierać:
 

- prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk – prorektor ds. jakości kształcenia,

- dr hab. Barbara Literska, prof. UZ – prorektor ds. studenckich,

- dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ – prorektor ds. współpracy z gospodarką,

- dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ – prorektor ds. rozwoju i finansów,

- dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą,

- prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel – prorektor ds. Collegium Medicum.

 

Podobnie wszyscy dziekani, zaproponowani przez rektora, zyskali pozytywne opinie na swoich Wydziałach. Zgodnie z nową ustawą, dziekani odpowiadają obecnie za koordynację pracy na Wydziale i ocenę procesu kształcenia, a dyrektorzy Instytutów są odpowiedzialni za proces dydaktyczny. Na UZ powołano (w ubr.) 28 Instytutów, z których 23 będą podlegać ewaluacji.

 

Pandemia zmienia wszystko. Dlatego w zimowym semestrze rozpoczynającego się roku akademickiego zajęcia będą odbywać się hybrydowo. Na tych kierunkach, gdzie jest to możliwe, będą odbywać się wyłącznie zdalnie, a tam, gdzie niezbędne są zajęcia przeprowadzane w formie tradycyjnej, będą odbywały się na uczelni. Wówczas studenci będą się spotykać w ograniczonych grupach. Uczelnia zapewni im środki ochronne – płyny dezynfekujące do rąk, maseczki. Tam, gdzie będzie to niezbędne – fartuchy. (W przypadku studentów Collegium Medicum na środki służące ich ochronie uczelnia wyda 400 tys. zł).

 

Ponieważ wśród wykładowców na uczelni zdarzają się osoby, które – z powodów technicznych – nie do końca radzą sobie z prowadzeniem zajęć on-line, dla nich na UZ były i są nadal prowadzone kursy w tej dziedzinie. Rektor powołał także swego pełnomocnika ds. zdalnego kształcenia. Został nim dr inż. Jarosław Wagner z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ. Od jutra, 1 października ten Wydział będzie nosił nazwę Wydziału Nauk Społecznych.

 

W normalnych czasach uczelnia dysponowała 6 akademikami. Z powodu pandemii trzy z nich zostały wyłączone. W jednym znajduje się izolatorium, a do 2. pozostałych kierowane są osoby na kwarantannę. Jak na ironię, w tym roku Dział Spraw Studenckich  otrzymał bardzo wiele wniosków o zakwaterowanie w DS-ach. Żeby zaspokoić potrzeby choć części osób ubiegających się o pokój w akademikach władze uczelni podjęły decyzję, by w każdym pokoju mieszkały 2 osoby. (Rekomendacja Sanepidu mówiła o tym, by w poszczególnych pokojach mieszkały pojedyncze osoby. Chyba, że będzie to małżeństwo lub osoby spokrewnione).

Kolejną nowością, wymuszoną przez pandemię jest wysyłanie wypełnionych elektronicznie wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres  Działu Spraw Studenckich.

Natomiast zasady przydzielania stypendiów i ich wielkość nie zmieniły się.

 

Serdecznie zapraszamy jutro, 1 października br. o godz.11.00 na stronę http://www.uz.zgora.pl, na której będzie można oglądać transmisję inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Zielonogórskim.


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT