Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

9 marca 2017 r.

 

KUL.jpg

Rozpoczęła się już rejestracja na kolejną Konferencje Programową Narodowego Kongresu Nauki, która odbędzie się  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach 29-30 marca br. pod hasłem Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?

 

Ilościowo Polska osiągnęła sukces obejmując kształceniem na poziomie wyższym niemal połowę kolejnych roczników młodzieży.  Stało się to jednak źródłem jednego z największym problemów trapiących dziś polskie szkolnictwo wyższe. Umasowienie połączone z finansowaniem w oparciu o kryteria ilościowe doprowadziło do stopniowego obniżania poziomu kształcenia nawet na najlepszych uczelniach publicznych. Nastąpiła inflacja dyplomów, które dla pracodawców przestały mieć znaczenie. Pierwszym krokiem do zmiany tego stanu rzeczy były nowe zasady finansowania wyższych uczelni. Aby jednak z sukcesem „przeorientować uczelnie na jakość kształcenia” potrzebne są zmiany systemowe.


Najważniejszym tematem poruszanym w Lublinie będzie ocena jakości kształcenia w szkołach wyższych w tym proces akredytacji. Omawiana tez będzie między innymi organizacja procesu kształcenia, porównywalność polskich dyplomów ukończenia uczelni na poszczególnych poziomach kształcenia z dyplomami innych krajów o rozwiniętej edukacji. Przewidziano też dyskusję o doskonałości kształcenia z punktu widzenia studentów, oraz o poziomie kandydatów na studia.


Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie::

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT