Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki w Warszawie

19 czerwca 2017 r.

 

NKN UW.jpg

Dziś w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konferencja „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym”. Jest to dziewiąta i ostatnia z cyklu konferencji programowych przygotowujących Narodowy Kongres Nauki, który odbędzie się we wrześniu w Krakowie.


Dwudniowe spotkanie poświęcone będzie omówieniu systemu zarządzania różnego typu uczelniami wyższymi w Polsce. Jest to kluczowe zagadnienie dla powodzenia zmian jakie zostaną zainicjowane Ustawą 2.0. Wspólnie z przedstawicielami środowisk akademickich spróbujemy poszukać rozwiązań, które pozwolą wzmocnić autonomię uczelni oraz znaleźć optymalne rozwiązania  dotyczące wyboru władz uczelni. Kluczowa będzie także dyskusja na temat relacji wewnątrz uczelni, w tym roli władz rektorskich, dziekańskich oraz Senatu. Omówimy także wspólnie działania szkół wyższych w ramach związków i sieci.


Istotnymi wątkami poruszanymi podczas warszawskiej konferencji będą także: udział interesariuszy w procesie zarządzania uczelnią i relacje wewnątrz uczelni, polityka kadrowa i finansowa szkół wyższych oraz rola ministerstwa w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Porozmawiamy także o roli systemów informatycznych stosowanych we wspomaganiu zarządzania uczelnią oraz przeanalizujemy szanse i wyzwania, jakie stoją przed tworzonym Uniwersytetem Polskiej Akademii Nauk.


Konferencja on-line:   https://nkn.gov.pl/

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT