Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych na UZ

8 września 2022 r.

rektorzy przed rektoratem.jpg

Rektorzy - uczestnicy Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych przed rektoratem UZ.

Od wczoraj (7 września br.) na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w której uczestniczy 15 rektorów i prorektorów polskich uczelni medycznych oraz ich goście.  Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) została powołana w 1989 r. W tym gremium Uniwersytet Zielonogórski reprezentuje prof. dr hab. n.med. Maciej Zabel, prorektor ds. Collegium Medicum UZ.


W pierwszym dniu pobytu w Zielonej Górze rektorzy zwiedzili Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, sp. z o.o. O Szpitalu opowiedział prezes Zarządu dr Marek Działoszyński. (fot. 1 – 6)



Dzisiaj rozpoczęły się obrady Konferencji Rektorów pod przewodnictwem prof. dr. hab. Marcina Gruchały, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczyli w nich także prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – rektor UZ oraz  prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk – prorektor ds. kształcenia (fot. 7 – 9).




Autorem wszystkich zdjęć jest Kazimierz Adamczewski.
 

dyr. M. Działoszyński.jpg na korytarzu szpitala.jpg sala operacyjna 1.jpg
fot. 1 fot. 2 fot. 3
sala operacyjna.jpg sala operacyjna 2.jpg tomograf.jpg
fot. 4 fot. 5 fot. 6
obrady 1.jpg obrady 2.jpg obrady.jpg
fot. 7 fot. 8 fot. 9

Cele KRAUM:

- wprowadzenie wspólnego stanowiska rektorów i wyrażania opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkól medycznych,

- inspirowanie i koordynowanie współpracy publicznych wyższych szkół medycznych,

- podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych,

- wprowadzenie wspólnego stanowiska rektorów i wyrażanie opinii w sprawach szpitali, dla których organem założycielskim są uczelnie oraz CMKP,

- reprezentowanie wspólnych interesów, a także podejmowanie działań prowadzących do efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni medycznych w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, organizacyjnej,

- występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni medycznych wobec organów władzy państwowej,

- działanie umożliwiające swobodną wymianę studentów i pracowników uczelni medycznych w kraju i za granicą.


 
CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI KRAUM:

1.       Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

2.       Collegium Medicum Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

3.       Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego,

4.       Gdański Uniwersytet Medyczny,

5.       Kolegium Nauk Medycznych – Uniwersytet Rzeszowski,


6.       Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,


7.       Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

8.       Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie,

9.       Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

10.   Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,


11.   Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

12.   Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

13.   Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

14.   Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

15.   Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy,

16.   Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT