Konkurs im. Walerego Goetla na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej

28 marca 2019 r.

pttk_jpg.jpg

Już po raz trzeci Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK  w Krakowie organizuje Konkurs im. Walerego Goetla na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej. Cel konkursu jest wyłonienie najlepszych prac poświęconych szeroko rozumianej tematyce górskiej (góry Polski i świata) w dwóch kategoriach: nauki humanistyczne (III edycja konkursu w 2019 r.) oraz nauki o Ziemi (IV edycja konkursu w 2020 r.)


Konkurs skierowany jest do osób, które obroniły pracę doktorską po 1 stycznia 2014 i dotąd jej nie zgłosiły. Konkurs odbywa się cyklicznie, co 3 lata, przy czym naprzemiennie oceniane będą prace tylko z jednej kategorii. III edycja konkursu (2019 rok) obejmuje wyłącznie prace mieszczące się w kategorii „Nauki humanistyczne”.
 

Warunkiem uczestnictwa w tej edycji konkursu jest złożenie w terminie do dnia 2 września 2019 r.: egzemplarza pracy (w wersji papierowej i elektronicznej); danych o autorze (aktualny adres do korespondencji, telefon, e-mail); zaświadczenia potwierdzającego, że obrona pracy odbyła się po 1.01.2014 r.; recenzji pracy. Prace wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać do sekretariatu Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków (I piętro, pokój nr 2) oraz przesłać drogą elektroniczną na adres: anna.mika@cotg.pttk.pl z dopiskiem „Konkurs im. Walerego Goetla na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej”. Głównym kryterium oceny prac będzie nowatorstwo oraz walory naukowe i poznawcze pracy.


Najlepsza praca doktorska zostanie wyłoniona przez komisję konkursową, w skład której weszli wybitni polscy uczeni. W ich dotychczasowym dorobku naukowym problematyka gór zajmuje poczesne miejsce. Są to profesorowie: Julian Dybiec, Bolesław Faron, Ewa Grzęda, Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Ryszard Kantor, Bogusław Krasnowolski, Andrzej Matuszyk, Zbigniew Mirek, Joanna Pociask-Karteczka, Zdzisław J. Ryn, Andrzej Skorupa, Zbigniew J. Wójcik, Janusz Zdebski i Franciszek Ziejka.


Zwycięzca konkursu otrzyma 3 000 zł. Ponadto przyznane zostaną dwa wyróżnienia (po 1 000 zł). Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej lub wyróżnień w danej edycji konkursu.

 


Rozstrzygnięcie konkursu oraz podanie wyniku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na stronie http://www.cotg.pttk.pl nastąpi do 31 stycznia 2020 roku.


Szczegółowe informacje o konkursie wraz z jego regulaminem znajdują się na stronie http://www.cotg.pttk.pl w zakładce Konkurs na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT