Konkurs na stanowisko kierownika MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ DLA PIELĘGNIARSTWA UZ

 

 

18 grudnia 2017 r.

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ogłasza konkurs na stanowisko KIEROWNIKA MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ DLA PIELĘGNIARSTWA UZ na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w ramach umowy o pracę.

 

Miejsce pracy:
 

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu.
 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania kandydatów:
 

- wykształcenia wyższego, staż pracy min. 5 lat doświadczenie zawodowe (zarządzanie projektem

unijnym, rozliczanie i administrowanie projektu)

- umiejętność pracy w systemach SOWA oraz SL2014,

- znajomość wytycznych UE w zakresie realizacji projektów finansowanych z EFS,

- znajomość zasad zamówień publicznych,

- gotowość do odbycia staży i szkoleń w zakresie symulacji medycznej.
 


Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:
 

- koordynowanie realizacji projektu pn. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój, działanie 5.3.,

- sporządzanie dokumentacji wymaganej przy rzeczowej oraz finansowej realizacji projektu,

- przygotowanie dokumentów sprawozdawczych i raportów, w tym wniosków o płatność,

- bieżąca aktualizacja wniosku o dofinansowanie,

- nadzór, zarządzanie zespołem pracowników i Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej dla

pielęgniarstwa UZ,

- nadzór, zarządzanie wyposażeniem pracowni i pomieszczeń centrum (konserwacja, obsługa techniczna

sprzętu, dbałość o bezpieczeństwo urządzeń, zlecanie napraw i przeglądów)

- nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo-księgowych, zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i

informacji, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

- zarządzania zespołem

- umiejętności organizacyjne

- biegła znajomość obsługi komputera,

- umiejętności analitycznych oraz umiejętności dobrej organizacji pracy,

- komunikatywności, samodzielności.
 

Atutem będzie:

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 

Pisemne oferty zawierające:

- list motywacyjny,

- CV,

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje, należy składać osobiście w Biurze Dziekana Uniwersytetu Zielonogórskiego (Budynek F, ul. Zyty 28) lub elektronicznie na adres: biurodziekana@wlnz.uz.zgora.pl, do dnia 03.01. 2018r. do godz. 12.00


Do CV należy dołączyć klauzulę:
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922)


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT