Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziale Finansowym UZ

9 czerwca 2016 r.

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

 

Zatrudni na zastępstwo

 

pracownika na stanowisko administracyjne

 

w Dziale Finansowym / Sekretariat Kwestora

 

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

 

- Prowadzenie dokumentacji i ewidencji związanej z gospodarowaniem środkami
z ZFŚS.

- Sporządzanie stosownych raportów, zestawień oraz przeprowadzanie analiz związanych z realizacją przychodów i wydatków funduszu.


- Ewidencja oraz uzgadnianie pożyczek mieszkaniowych wypłacanych z ZFŚS.


- Ewidencja i weryfikacja rozrachunków z pracownikami.


- Dokonywanie odpowiednich przeksięgowań związanych z rozrachunkami.


- Prowadzenie procedury windykacyjnej obejmującej: wystawianie przypomnień, wezwań do zapłaty, analizę programu spłaty.


- Prowadzenie i ewidencjonowanie korespondencji Kwestora, przesyłanie jej właściwym osobom lub jednostkom zgodnie z dekretacją oraz dbałość
o jej terminową realizację.


- Prowadzenie terminarza spraw, zebrań, spotkań i narad oraz obsługa tych spotkań.


- Składanie zamówień w zakresie zaopatrzenia w materiały i sprzęt biurowy, obsługa spraw finansowych Sekretariatu.Wymagania niezbędne:

 

- wykształcenie wyższe – preferowane w obszarze administracji, finansów i księgowości,

- doświadczenie w pracy związanej z księgowością min. 2 lata,

- dobra znajomość pakietu Office,

- duża samodzielność i kreatywność w realizacji zadań,

- umiejętności analitycznego myślenia,

- umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

 

- znajomość systemów klasy ERP,

- znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej podstawowym.

 

Pisemne oferty zawierające:

- CV,

- list motywacyjny,

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie, referencje

należy składać do 30.06.2016 r. w sekretariacie Kanclerza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9 pok. 210 lub przesłać elektronicznie na adres a.walczak@adm.uz.zgora.pl oraz j.gomolko@adm.uz.zgora.pl  

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT