Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konkurs zewnętrzny na stanowisko pracownika administracyjnego w Biurze Dziekana WPiA UZ

16 grudnia 2015 r.

 

 

Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs zewnętrzny na stanowisko pracownika administracynego w Biurze Dziakana (sekretariat wydziału).
 

Miejsce pracy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

 

Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:

 

- kancelaryjno-biurowa obsługa Wydziału Prawa i Administracji,
- zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji,
- prowadzenie spraw finansowo-księgowych i przygotowywanie sprawozdań Wydziału,
- prowadzenie spraw osobowych pracowników Wydziału,
- obsługa pracowników naukowo-dydaktycznych,
- prowadzenie miesięcznej ewidencji rozliczeń zrealizowanych zajęć na studiach niestacjonarnych,
- przyjmowanie i załatwianie interesantów.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

- wykształcenia wyższego,
- biegłej znajomości obsługi komputera,
- znajomości struktury Uczelni,
- umiejętności analitycznych oraz umiejętności dobrej organizacji pracy,
- zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności,
- komunikatywności, samodzielności.

 

Atutem będą:

- znajomość języka obcego.

 

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 30.12.2015 r. do godz. 15:00, na adres: a.nowakowska@wpa.uz.zgora.pl

 

lub osobiście:

 

Wydział Prawa i Administracji

ul. Podgórna 50

65-246 Zielona Góra

pok. 13

 

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U> z 202 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT