Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

4 listopada 2016 r.

 

narodowe-centrum-nauki.jpg

 

 

Dział Nauki UZ informuje, że w dniu 3 listopada br w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów  ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 ,POLONEZ 3 i BETHOWEN 2.

 

 

 

OPUS 12 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

 

PRELUDIUM 12 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nie posiadające stopnia naukowego doktora,

 

SONATA 12 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,

 

POLONEZ 3 - na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND,

 

BEETHOVEN 2 - na polsko-niemieckie projekty badawcze.

 

 

Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie::

 

W Dziale Nauki należy złożyć:

* 3 egz. ostatecznego wydruku wniosku w celu podpisania przez władze Uczelni, którą reprezentuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Gorgi Melikidze (1 egz. wniosku musi być podpisany przez Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt),

* 4 egz. oświadczenia o pomocy publicznej wraz z instrukcją i kwestionariuszem, (1 egz. wniosku musi być podpisany przez Kierownika projektu i Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt),

* 1 egz. informacji uzupełniających (możliwy do wydrukowania gdy wniosek uzyska status „gotowy do wysłania”),

* 1 egz. oświadczenia wewnętrznego, który znajduje się  na stronie http://www.dn.uz.zgora.pl/pl/komunikaty/;


Po podpisaniu dokumentów, Dział Nauki wysyła  drogą pocztową do      Narodowego Centrum Nauki.
 

Obowiązkiem autora pozostaje wysłanie go drogą elektroniczną w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji przed terminem zakończenia naboru, ale po otrzymaniu informacji z Działu Nauki, że papierowa wersja wniosku została podpisana przez osoby reprezentujące UZ.


Terminy składania wniosków:

- wnioski należy składać w Dziale Nauki (Rektorat UZ, ul. Licealna 9, pok. 107) najpóźniej do 5 grudnia 2016 r.

- termin składania wniosków do NCN w ww. konkursach to 15 grudnia 2016 r.

 

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT