Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ nowym dziekanem Wydział Prawa i Administracji UZ

1 pażdziernika 2022 r.


 

ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ.jpg

Ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ; fot. K. Adamczewski

Od 1 października 2022 r. nowym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zostanie ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ - specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego i prawa wyznaniowego. Dotychczas funkcję tę pełniła prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz.

 

Profesor T. Stanisławski urodził się w 1969 r. w Zielonej Górze. Egzamin dojrzałości zdał w roku 1987 w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli. Jest duchownym katolickim Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Studia teologiczne ukończył w 1993 r. magisterium z teologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. W 1997 r. uzyskał magisterium i licencjat z prawa kanonicznego, a w roku 1999 magisterium z prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1999 r. rozpoczął studia doktoranckie, ukończone w roku 2001 obroną pracy doktorskiej. Rozprawę doktorską pt. Opodatkowanie instytucji i osób duchownych Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1945-2001 napisał pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Henryka Misztala. Recenzentami byli natomiast prof. dr hab. Wojciech Łączkowski oraz prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski. Od 1 października 2001 r. podjął pracę w Instytucie Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. 26 czerwca 2012 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, dziedzina prawo, specjalność prawo administracyjne. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Jan Boć, prof. dr hab. Jan Łukasiewicz, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski oraz prof. dr hab. Stanisław Wrzosek.

 

Prof. Tadeusz Stanisławski od 1 października 2014 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do 30 września 2022 r. będzie jeszcze pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. kształcenia Instytutu Nauk Prawnych UZ. Jest członkiem I Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, pełnomocnikiem przewodniczącego ds. organizacyjnych PKA, przewodniczącym Zespołu ds. Skarg i Wniosków PKA, członkiem Rady Naukowej przy Ministrze ds. Samorządu Terytorialnego oraz Zespołu ds. Rozwoju Systemu Oświaty oraz Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT