Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kształcenie na UZ w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 realizowane będzie głównie w trybie zdalnym

 

 

27 sierpnia 2020 r.


Kształcenie na Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze zimowym w  roku  akademickim 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich realizowane będzie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana w programie studiów.


Dopuszcza się realizację części zajęć w trybie tradycyjnym oraz hybrydowym (tradycyjnym i zdalnym) i dotyczy to:

1.  ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, seminariów  dyplomowych  wymagających użytkowania specjalistycznej aparatury lub oprogramowania, których nie można udostępnić z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość;


2. zajęć organizacyjno-adaptacyjnych dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;


3. praktyk zawodowych i zajęć terenowych;


4. prowadzenia badań koniecznych do realizacji prac dyplomowych.Zajęcia z wychowania fizycznego i lektoratów języka obcego realizowane będą w formie zdalnej. Dla przedmiotu wychowanie fizyczne przewiduje się alternatywne formy zajęć, (poza ustalonym planem zajęć).

 

Szczegółowy wykaz zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej zostanie opublikowany na stronach wydziałowych do 7 września.

 


Zarządzenie nr 112 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19:

 

Zarządzenie nr 112 Rektora UZ

pdf, 680.6K, 08/27/20, 4183 pobrań

Realizacja kształcenia na Wydziałach

jpg, 713.9K, 08/27/20, 7889 pobrań

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT