Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kursy specjalistyczne z udziałem studentów UZ i BTU

21 marca 2022 r. 

Studenci BTU w Domach badawczych UZ w Nowym Kisielinie,  fot. M. Gortych.JPG

Studenci BTU w Domach badawczych UZ w Nowym Kisielinie, fot. M. Gortych

W dniach 28 lutego - 17 marca br. w ramach realizowanego przez Uniwersytet Zielonogórski projektu pt. Nowoczesne metody magazynowania energii w regionie Sprewa – Nysa - Bóbr, odbyły się trzy polsko-niemieckie kursy specjalistyczne, w których wzięli udział studenci Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego (BTU) w Cottbus-Senftenberg oraz studenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska i Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

 
Dwa kursy specjalistyczne odbyły się na UZ i wzięło w nich udział 10 studentów BTU. Jeden kurs został zrealizowany u niemieckiego partnera w Cottbus-Senftenberg, a uczestniczyło w nim 6 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni obu partnerskich uczelni wspólnie przygotowali bogatą i ciekawą ofertę kształcenia dotyczącą magazynowania energii i efektywności energetycznej, zorientowaną przede wszystkim na praktykę. W ramach 4-dniowych szkoleń studenci oprócz wykładów mogli przeprowadzać eksperymenty tematyczne i odwiedzić ciekawe miejsca związane z nowoczesnym wytwarzaniem i wykorzystaniem energii.  
 

Po niemieckiej stronie studenci mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi magazynowania energii elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Po stronie polskiej - naukowcy z UZ, przygotowali informacje dotyczące magazynowania energii cieplnej i efektywności energetycznej. Oprócz tego studenci zapoznali się z laboratoriami w Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii w Parku Naukowo-Technologicznym UZ w Nowym Kisielinie sp. z o.o. oraz laboratoriami w Centrum Energetyki Odnawialnej sp. z o.o. w Sulechowie. Studenci mieli także możliwość zwiedzenia firmy Ekoenergetyka Polska w Nowym Kisielinie. 
 

Kurs specjalistyczny na UZ przeprowadziły pracownice Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska: dr inż. Marta Gortych (koordynator projektu) oraz dr inż. Anna Staszczuk, prof. UZ.
 
 
W kursie specjalistycznym, który odbył się na zielonogórskiej uczelni uczestniczyło 10 studentów BTU. Natomiast 6 studentów UZ wzięło udział w kursie specjalistycznym przeprowadzonym w Cottbus-Senftenberg. Byli to: Klaudia Szymańska z inżynierii środowiska;  Piotr Grabas studiujący mechanikę i budowę maszyn oraz Hubert Duma, Marcin Pośpiech, Olaf Rosołowski i Szymon Sobolewski – wszyscy z energetyki.

 
Podczas wszystkich zajęć studenci wykazywali duże zainteresowanie prezentowaną tematyką i zaangażowanie w realizację eksperymentów. 
Na zakończenie studenci otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskaną wiedzę oraz upominki. Podkreślali, że specjalistyczny kurs dostarczył im wiedzę w bardzo aktualnych i ważnych zagadnieniach.  
 

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych studentów do wzięcia udziału w kolejnych specjalistycznych kursach!

Studenci BTU w Domkach Badawczych UZ w Nowym Kisielinie, fot. M. Gortych.JPG Studenci BTU w Ekoenergetyka Polska w Nowym Kisielinie, fot. M. Gortych.JPG Studenci BTU w Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie 1, fot. M. Gortych.JPG Studenci BTU w Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie, fot. M. Gortych.JPG
Studenci BTU w Domkach Badawczych UZ w Nowym Kisielinie, fot. M. Gortych. Studenci BTU w Ekoenergetyka Polska w Nowym Kisielinie, fot. M. Gortych. Studenci BTU w Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie, fot. M. Gortych. Studenci BTU w Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie, fot. M. Gortych.
Studenci BTU w Laboratorium związanym z krzepnięciem PCM w.JPG Studenci UZ w Feldheim 1. fot. P. Grabas.jpg Studenci UZ w Feldheim 2. fot. P. Grabas.jpg
Studenci BTU w Laboratorium związanym z krzepnięciem PCM w CBZiE, Nowy Kisielin, fot. M. Gortych. Studenci UZ w Feldheim. fot. P. Grabas. Studenci UZ w Feldheim. fot. P. Grabas.
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT