Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych UZ uzyskało tytuł Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2020

 

9 września 2021 r.

DSC_2230r.jpg

fot. K. Adamczewski, od lewej: redaktor naczelny „Monitora Biznesu” i „Monitora Rynkowego”, Jakub Lisiecki, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Wojciech Strzyżewski, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Marcin Mrugalski i kierownik nagrodzonego projektu prof. Mirosław Dudek z Instytutu Fizyki

Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych Uniwersytetu Zielonogórskiego działające w ramach ministerialnego programu "Regionalnej Inicjatywy Doskonałości" uzyskało tytuł Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2020. Wczoraj w gabinecie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się oficjalne wręczenie nagrody. Nagrodę z rąk Redaktora Naczelnego „Monitora Biznesu” i „Monitora Rynkowego”, Jakuba Lisieckiego odebrali JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Wojciech Strzyżewski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Marcin Mrugalski i kierownik nagrodzonego projektu prof. Mirosław Dudek z Instytutu Fizyki.
 

Symbol jest zaszczytnym wyróżnieniem dla firm i instytucji, które wyróżniają się innowacyjnością, rozumieją rolę prestiżu w budowaniu silnej pozycji w branży oraz stale przekształcają swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencjach. Symbol to także okazja do zaistnienia na łamach najbardziej opiniotwórczych i cytowalnych dzienników w Polsce.
Projekt „Laboratorium inżynierii badań materiałowych” przyznany Uniwersytetowi Zielonogórskiemu w 2018 roku na okres czterech lat od 01.01.2019 do 31.12.2022 przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” jest w trakcie trzeciego roku realizacji. Zakładał on utworzenie nowoczesnego laboratorium w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego, które  stymulowałoby pojawienie się nowych wspólnych obszarów badawczych w zakresie inżynierii materiałowej, metalurgii i inżynierii chemicznej. Na wykonanie zadań badawczych w projekcie przeznaczono blisko 12 mln złotych. W tym, ok. 70% wartości projektu obejmuje zakup aparatury badawczej. Ma ona wyrównać szanse grup badawczych Uczelni w konkurowaniu na polu badań naukowych z innymi ośrodkami badawczymi w Polsce i na świecie. Otwierają się również możliwości partnerskiej współpracy badawczej z tymi ośrodkami. Udział w projekcie był wspólnym pomysłem dziekanów Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Wydziału Mechanicznego jako szansa na zwiększenie potencjału badawczego oraz wypracowanie skutecznych metod wzrostu innowacyjności. Program miał również pomóc w ukształtowaniu młodej kadry potrafiącej pracować w zespołach interdyscyplinarnych.
 

Efekty po blisko trzech latach trwania projektu to m.in. istotne zwiększenie  liczby publikacji w prestiżowych czasopismach, pojawienie się czterech projektów NCN przyznanych uczestnikom projektu i przygotowanie trzech zgłoszeń patentowych. Pomiędzy poszczególnymi zespołami została zainicjowana, bądź pogłębiona wzajemna współpraca. Przeprowadzono badania empiryczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych woj. lubuskiego dotyczących potrzeb regionalnego przemysłu w zakresie prac badawczych wszystkich zespołów laboratorium. Pozwoliły one na rozpoznanie możliwości potencjalnej komercjalizacji wyników badawczych. Realizacja projektu ma bardzo silne wsparcie Uczelni. Przykładem jest decyzja Uczelni dotycząca zbudowania centrum badawczego/hali, ze środków Uczelni. Został wyłoniony już wykonawca na realizację tej inwestycji.
 

Warto dodać, że w tamtym roku „Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2019” trafił do spółki Uniwersytetu Zielonogórskiego - Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie.
 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT