Leaders in University Management – LUMEN 2017

22 czerwiec 2017 r.

 

 

601409858f097503-duży.png

PCG Academia, w bliskiej współpracy z Fundacją Rektorów Polskich organizuje drugą edycję konkursu na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w sektorze uczelnianym: Leaders in University Management – LUMEN 2017.

 

Nowa odsłona Konkursu LUMEN, to efekt prac powołanej przez PCG Kapituły Konkursu złożonej z wybitnych praktyków zarządzania oraz zaproszonych do projektu partnerów instytucjonalnych: firmy Pearson Central Europe, dziennika Rzeczpospolita oraz programu Santander Universidades realizowanego przez Bank Zachodni WBK.

 

Decyzją Kapituły zgłoszenia do Konkursu LUMEN 2017 będą przyjmowane w okresie od 3 kwietnia do 30 czerwca w trzech, równorzędnych Kategoriach:

 

Rozwój: Realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni;


Zarządzanie: Innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni;


Współpraca: Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami Konkursu oraz identyfikacji najlepiej realizowanych projektów w Państwa uczelniach. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszenie podczas uroczystej Gali będącej częścią konferencji LUMEN, organizowanej na koniec listopada w Warszawie.

 

Konkurs LUMEN to idea mająca na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk w obszarze profesjonalnego zarządzania szkołami wyższymi, zapoczątkowana z inicjatywy firmy doradczo-technologicznej PCG Academia w 2015 roku.


W pierwszej edycji konkursu udział wzięło 65 szkół wyższych z całej Polski zgłaszając blisko 170 wniosków konkursowych. Rektorzy, menedżerowie i zespoły reprezentujące 11 uczelni otrzymali nagrody w 5 obszarach profesjonalnego zarządzania uczelnią.

 

Szczegóły i regulamin na stronie::

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT