LEGIA AKADEMICKA na UZ - szkolenie zdalne

15 kwietnia 2020 r.

 

Legia Akademicka.jpg

Z uwagi na przedłużenie zawieszenia funkcjonowania uczelni, zajęcia z programu „Legia Akademicka” na Uniwersytecie Zielonogórskim zostaną przeprowadzone zdalnie. Będą one prowadzone przez oficerów z patronackiej jednostki wojskowej, którą jest 4. Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku.


Szkolenie rozpocznie się w sobotę, 18 kwietnia br., a zakończy 16 maja br.


Wszyscy kandydaci dokładny plan spotkań i zajęć otrzymają drogą maliową na podane w rekrutacji adresy e-mail.  Zajęcia będą odbywały się w dwóch grupach.


W czasie godzin przeznaczonych na spotkanie organizacyjne będzie trwał dyżur pod adresem e-mail:  a.greinert@wez.uz.zgora.pl bądź nr telefonu: 789 441 727.


Osoby, które po skończeniu części teoretycznej będą zainteresowane odbyciem ćwiczeń wojskowych, proszone są o wcześniejsze przekazanie informacji na adres e-mailowy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze (wszwzgora.rekrutacja@ron.mil.pl).


Więcej o programie:: 

 

W bieżącym roku akademickim weźmie udział 53 studentów (w tym 17 studentek) z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Najwięcej studentów, którzy zgłosili się do Programu, to studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe (14 osób), logistyka (8 osób) oraz informatyka i psychologia (po 6 osób). W programie uczestniczą też studenci takich kierunków jak: zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria biomedyczna, ekonomia, wychowanie fizyczne, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, ale na szkolenie wojskowe zdecydowali się także studenci pedagogiki specjalnej i filologii angielskiej.


Studenci biorą udział w szkoleniu na ochotnika, a po jego zakończeniu uzyskają status żołnierza rezerwy.

 

Legia Akademicka to program Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służby czynnej.


Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej i praktycznej.

 

Część teoretyczna obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w weekendy, w formie wykładów.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik, składa wniosek do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe.

Część praktyczna programu (trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 42 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) realizowana jest w czasie wakacji w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia.

·         moduł szkolenia podstawowego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi;

·         moduł szkolenia podoficerskiego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

 

Studenci, którzy po skończeniu części teoretycznej będą zainteresowani odbyciem ćwiczeń wojskowych powinni zgłosić się (mailowo) do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT