Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2019

21 maja 2019 r.

 

LUMEN.png

Konkursu   LUMEN   to  idea  mająca  na  celu  identyfikację  i  promocję najlepszych  praktyk  w  obszarze  profesjonalnego  zarządzania  szkołami wyższymi, zainicjowana w 2015 roku przez firmę doradczo-technologiczną PCG Academia.

 

Zgłoszenia  do  3  edycji  Konkursu  LUMEN  2019  są  przyjmowane  do 10 lipca za  pośrednictwem  strony  internetowej www.lumen.edu.pl/konkurs w trzech, równorzędnych Kategoriach:

 

Rozwój: 
Realizacja  projektów  i  przedsięwzięć  w  ramach  strategicznego rozwoju uczelni

 

Zarządzanie:
Innowacyjne  metody  zarządzania:  kształcenia,  badań naukowych i organizacji uczelni

 

Współpraca:
Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną.

 

W tym roku w ramach Konkursu mogą być zgłoszone także innowacyjne rozwiązania  organizacyjno-  zarządcze  zawarte  w  projektach  statutów Uczelni przygotowanych w związku z wejściem w życie Ustawy 2.0.

 

Nagrody LUMEN są przyznawane osobom lub zespołom, odpowiedzialnym za realizację projektów i innych przedsięwzięć w obszarach efektywnego zarządzania uczelnią w ramach przedstawionych wyżej trzech głównych kategorii konkursowych.


W Konkursie LUMEN’2019 mogą być wyróżnione uczelnie za szczególnie innowacyjną wizję zmian organizacyjno-zarządczych, znajdujących swoje umocowanie w statucie uczelni lub jego projekcie, w ramach procesu transformacji będącej następstwem Ustawy 2.0.


Do nagrody nominowane są po trzy projekty w każdej kategorii. Kapituła Konkursu ma prawo przyznania, co najwyżej trzech Nagród Specjalnych dla projektów spośród zgłoszonych do jednej z kategorii głównych, zasługujących na szczególne wyróżnienie.


Nominowani wybierani są z grona kanclerzy, dyrektorów, menedżerów lub nauczycieli akademickich, a także prorektorów, wraz z kierowanymi przez nich zespołami, zaangażowanych w zmiany organizacyjno-zarządcze związane z wdrożeniem Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.


Zgłoszenia propozycji kandydatur do nagród w Konkursie mogą dokonywać rektorzy uczelni, firmy, współpracujące z uczelnią w realizacji projektu, reprezentanci organizacji zrzeszających uczelnie, członkowie Kapituły, laureaci nagród w poprzednich edycjach konkursu, Organizatorzy i Partnerzy Konkursu lub inne osoby zaproszone przez Kapitułę.


Kapituła, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo zmiany kategorii konkursowej rozpatrywania złożonego wniosku.

 

Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni w trakcie uroczystej sesji wręczenia nagród, organizowanej w ramach konferencji LUMEN w listopadzie 2019 r. oraz na stronie internetowej www.lumen.edu.pl.

Konkurs odbywa się co 2 lata

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT