Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Lubuskie będzie miało Park Technologii Kosmicznych

2 stycznia 2019 r.

po podpisaniu umowy UMWL.jpg

Fot. Krzysztof Kubasiewicz

W poniedziałek, 31 grudnia 2018 r., umowę na realizację projektu Park Technologii Kosmicznych podpisali marszałek Elżbieta Anna Polak oraz członek zarządu Marcin Jabłoński.

 

- Budujemy zieloną krainę nowoczesnych technologii, ale bardzo dużo nam brakuje w zakresie innowacyjności. Podpisując tę umowę chcemy to zmienić. Chcemy stworzyć dobre warunki dla poprawy dostępności do innowacyjnych i nowoczesnych działań gospodarczych,  – podkreślała E. Polak.

 


Rozmowy dotyczące utworzenia w Nowym Kisielinie Parku Technologii Kosmicznych, rozpoczęły się w 2017 roku, kiedy na wniosek Uniwersytetu Zielonogórskiego zadanie „Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim” zostało wpisane do Kontraktu Terytorialnego. Podjęte przez województwo lubuskie działania doprowadziły do podpisania 24 kwietnia 2018 r. listu intencyjnego potwierdzającego wolę współpracy na rzecz realizacji projektu Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze, z Uniwersytetem Zielonogórskim i Centrum Badań Kosmicznych PAN.

 

To porozumienie jest fundamentem realizacji tej inicjatywy. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że ten projekt w regionie powstanie. Liderem projektu jest samorząd województwa. Ale nie byłoby mowy o jego realizacji, gdyby nie strona naukowa, czyli Centrum Badań Kosmicznych, które będzie miało u nas swój oddział. Ten projekt będzie miał olbrzymie znaczenie dla tworzenia warunków do rozwoju innowacyjności w regionie – mówiła marszałek i dziękowała wszystkim stronom projektu za zaangażowanie. Ostatecznie projekt realizowany będzie w partnerstwie z Uniwersytetem Zielonogórskim - szczególnie silnym w badaniach i kształceniu kadry w astronomii i inżynierii systemów, Centrum Badań Kosmicznych PAN - instytutem, który zrealizował ponad 70 projektów kosmicznych oraz partnerem prywatnym firmą Hertz Systems Ltd Sp.z o.o., która od 25 lat działa w sferze bezpieczeństwa, a od ponad dekady rozwija i produkuje systemy monitorowania satelitarnego. Dodatkowo od 2012 r. realizuje projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.

 


Wszyscy zgodnie podkreślają, że widzą w projekcie ogromną szansę na rozwój.

 

 

- Misją uniwersytetu jest współpraca społeczno-gospodarcza. Nie tylko kształcimy i prowadzimy badania, ale musimy komercjalizować ich wyniki. I Park da nam tę szansę – mówi dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego.


 - Mam nadzieję, że ta umowa to nie jest ostatnie słowo i zabierzemy się do pracy. To jest pierwszy tak duży projekt regionalny. To precedens w skali kraju. Mam nadzieję, że przyrządy i systemy, które opracujemy w Parku będą latać w prestiżowych misjach kosmicznych - dodaje prof. Marek Banaszkiewicz z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

 


Dla zielonogórskiej firmy HERTZ ten projekt to szansa na rozszerzenie działalności w zakresie nowoczesnych technologii. – Ten projekt będzie miał wpływ na rozwój regionu i jego potencjału.  Dzięki tej nowoczesnej infrastrukturze kosmicznej - niespotykanej w Polsce i niszowej w Europie w będziemy mogli generować pomysły, które będą mogły konkurować na rynku kosmicznym – wyjaśnia jej prezes Rafał Trzaskowski.

 


Realizacji projektu mocno kibicuje od początku senator Waldemar Sługocki. - Mamy potencjał i powinniśmy opierać naszą gospodarkę na innowacyjnych rozwianiach, co sprawi że będzie ona konkurencyjna. Dziś to fantastyczny dzień dla Ziemi Lubuskiej, bo ten projekt spowodował, że zyskaliśmy kolejnych partnerów i przyjaciół – podkreślał.

 


Park będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, w szczególności badawczych i przemysłowych, które na warunkach rynkowych będą mogły korzystać z jego infrastruktury i wyposażenia. Uniwersytet Zielonogórski i Centrum Badań Kosmicznych PAN w Parku planują prowadzić prace badawczo-rozwojowe tematycznie związane z zastosowaniem technologii przemysłowych i kosmicznych, zapraszając do współpracy firmy, szczególnie z grupy MŚP, które dzięki tej współpracy wzmocnią własny potencjał innowacyjny oraz umożliwią komercjalizację osiągniętych rezultatów badań. Podstawą działań będą nowoczesne i dobrze wyposażone laboratoria, urządzenia, stanowiska testowe i centra przetwarzania danych, których profil będzie odpowiadał kierunkom badań i prac wdrożeniowych oczekiwanych przez firmy działające w obszarze innowacyjnych technologii (elektronika satelity, projektowanie, budowa i testowanie nano-satelitów, testowanie elementów elektronicznych ze względu na radiację), zastosowań sygnałów z przestrzeni kosmicznej m in. w przesyłaniu i przetwarzaniu danych (kryptografia i szyfrowana transmisja danych w systemach nawigacji i telekomunikacji satelitarnej, przeciwdziałanie cyberzagrożeniom), wdrażanie nowoczesnych i innowacyjnych elementów technologii przemysłowych i kosmicznych (systemy zrobotyzowane, inżynieria materiałowa) oraz diagnostyka i nowoczesne metody leczenia pracownika nowoczesnych zakładów pracy (medycyna kosmiczna). – To bardzo ważne, żebyśmy mogli wykorzystać potencjał naukowy parku po to, żeby uczyć się innowacyjności  - podkreślała marszałek E. Polak.

 


Projekt realizowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Systems LTD Sp. z o.o. Wartość całkowita projektu: 60,7 mln zł. Kwota dofinansowania: 42 mln zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Inwestycja zostanie zakończona w 2021 roku.

 


Informację i zdjęcia podajemy za stroną http://www.lubuskie.pl .

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT