Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Lubuskie Wawrzyny 2015 – zaproszenie do konkursu

4 grudnia 2015 r.

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. zapraszają do udziału w 22. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki, 11. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy oraz 3. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Dziennikarski.

Wawrzyn Literacki jest przeznaczony dla autorów książek literackich mieszkających na terenie województwa lubuskiego.
 
Wawrzyn Naukowy natomiast ma na celu promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej, dotyczących Środkowego Nadodrza lub województwa lubuskiego.

Wawrzyn Dziennikarski ma za zadanie promować dziennikarzy prasy, radia, telewizji i mediów internetowych, twórców najlepszych utworów dziennikarskich – reportaż, publicystyka, esej, felieton, artykuł polemiczny, dyskusyjny i inne gatunki dziennikarskie – odnoszących się do obszaru województwa lubuskiego.

Zgłoszenia książek oraz materiałów dziennikarskich wydanych w 2015 roku przyjmuje główny organizator Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat). Warunkiem zgłoszenia książek do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i Naukowego jest dostarczenie osobiście lub pocztą 3 egzemplarzy publikacji, natomiast do Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego wymagane jest dostarczenie 4 różnych publikacji dotyczących województwa lubuskiego opublikowanych lub wyemitowanych w danym roku kalendarzowym, skopiowanych w 3 egzemplarzach. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 22 stycznia 2016 r. Prosimy o dopisek na przesyłce „Lubuskie Wawrzyny” oraz określenie kategorii konkursu.

Partnerem w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego jest Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze.

Partnerami w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego są: Uniwersytet Zielonogórski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wielkopolskim.

Partnerem w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego jest Lubuski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Małgorzatą Domagałą (sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Literackiego), tel. 68 45 32 619, e-mail: m.domagala@wimbp.zgora.pl; dr. Robertem Rudiakiem (sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego), tel. 68 45 17 424, e-mail: rudiak@interia.pl, bądź z dr. Pawłem Liefhebberem (sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Naukowego), tel. 68 45 32 606, e-mail: plief@vp.pl.

Jednym z warunków wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji dołączonej do regulaminu i dostarczenie jej do WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze wraz ze zgłaszanymi materiałami, bądź przesłanie jej drogą elektroniczną na adres właściwego sekretarza. Podane dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z konkursem.
 

Szczegółowe zasady konkursu zostały zamieszczone w regulaminach Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, Lubuskiego Wawrzynu Naukowego oraz Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT