Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Lumel Day na Wydziale Infor¬matyki, Elek¬trotech¬niki i Automatyki UZ

24 października 2015 r.

 

 

Serdecznie zapraszamy wszys­t­kich zain­tere­sowanych do udzi­ału w Lumel Day na Wydziale Informatyki, Elektrotechnikii i Automatyki UZ.  Wydarze­nie odbędzie się w dniu 2 grud­nia 2015, w godz. 13.00 – 14.35 w sali 115 budynku A-​2 przy ul. Prof. Z. Szafrana 2 (siedz­iba Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego). Od godziny 12.00 w holu przed salą 115 odbędzie się wys­tawa pro­duk­tów firmy Lumel. Pod­czas spotka­nia nastąpi rozstrzyg­nię­cie konkursu wiedzy o fir­mie. Pyta­nia konkur­sowe opub­likowane zostaną na pro­filu face­bookowym firmy Lumel 25 listopada 2015 r.

 

 

Plakat_Lumel_Day.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT