Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Magisterium w zakresie językoznawstwa nagrodzone w ogólnopolskim konkursie

16 września 2020 r.

 

Sandra Nowak.jpeg

Sandra Nowak, fot. archiwum prywatne.

Sandra Nowak z d. Mikołajewicz została laureatką Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską.


Celem Konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych polonistów i zachęcenie ich do dalszej pracy badawczej. Magisteria biorące udział w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego muszą prezentować bardzo wysoki poziom merytoryczny i są oceniane przez pięciu recenzentów z różnych uniwersytetów w Polsce.


W tegorocznej – dziewiętnastej – edycji wzięło udział jedenaście najlepszych prac magisterskich z Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry. Decyzją międzyuczelnianego jury praca Sandry Nowak zat. Mowy obrończe Eugeniusza Śmiarowskiego w ujęciu genologicznym została uhonorowana drugą nagrodą za najlepsze magisterium w roku 2019 w zakresie językoznawstwa.


Jak podkreśla dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ, pod której kierunkiem rozprawa powstała, Magistrantka sama wybrała przedmiot analiz (przemówienia sądowe znanego warszawskiego adwokata sprzed prawie stu lat), a podczas opracowywania materiału wykazała się wyjątkową rzetelnością i dojrzałością badawczą. Wyniki badań są już przygotowywane do publikacji w czasopiśmie naukowym.


Warto dodać, że w 2019 roku Sandra Nowak otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepszą pracę dyplomową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sz.P. Prof. Anna Wojciechowska_Zaproszenie.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT