Matematyka bez granic - rozstrzygnięcie konkursu

16 czerwca 2015 r.

 

Tradycyjnie już na zakończenie Festiwalu Nauki, w siedzibie Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, odbyło się wczoraj (15.06)  uroczyste podsumowanie finału XXVI edycji Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic” w Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim.

 

Etap finałowy Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques sans frontières” (Matematyka bez Granic) Senior odbył się 10 marca 2015 r. Przystąpiło do niego ponad 15 tysięcy uczniów z trzecich klas gimnazjów i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych - 6 042 uczniów (242 klasy) ze 136 szkół gimnazjalnych i 9 134 uczniów (311 klas) ze 149 szkół ponadgimnazjalnych, zaś 17 marca 2015 roku odbył się finał Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques sans frontières” (Matematyka bez Granic) Junior, do którego przystąpili uczniowie piątych i szóstych klas szkół podstawowych - 5 873 uczniów (264 klas) z 90 szkół podstawowych.

 

Ogółem w obydwu grupach wiekowych w bieżącej edycji Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques sans frontières” (Matematyka bez Granic) w Polsce uczestniczyło 21 049 uczniów (817 klas) z 375 szkół, w tym 3 066 uczniów, 130 klas z 68 szkół w Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim (2 591 uczniów ze 110 klas z 56 szkół województwa lubuskiego).

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Mathématiques sans frontières” (Matematyka bez Granic) organizowany jest od 26 lat w krajach Europy Zachodniej. Ma on charakter zawodów międzyklasowych. Pierwsza edycja konkursu została zorganizowana w roku 1989 przez grupę francuskich matematyków, przy wsparciu Akademii w Strasburgu.

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Mathématiques sans frontières” (Matematyka bez Granic) jest konkursem bezpłatnym, interdyscyplinarnym, uczestniczą w nim całe klasy, które tego samego dnia w prawie 30 krajach świata rozwiązują te same zestawy zadań matematycznych o charakterze aplikacyjnym (częściowo w językach obcych).

 

Udział w konkursie zgłaszany jest w październiku przez całą klasę za zgodą nauczyciela matematyki i dyrektora szkoły.

Finał Konkursu odbywa się w tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich szkołach, do których uczęszczają klasy - uczestnicy konkursu.

 

W trakcie finału Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic”- Senior uczniowie rozwiązują, w zależności od kategorii wiekowej, 10 lub 13 zadań, z czego pierwsze zadanie podane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim).

Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych. Na tych samych zasadach odbywa się konkurs „Matematyka bez Granic”- Junior. W trakcie jego finału uczniowie rozwiązują, w zależności od kategorii wiekowej, 8 lub 9 zadań.

 

Celem konkursu „Matematyka bez Granic” jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi.

 

Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijanie twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.

 

Patronat honorowy nad Konkursem w Polsce sprawuje Polskie Towarzystwo Matematyczne, które przy współpracy władz oświatowych oraz Krajowego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic” (KKO MK „MbG”) organizuje i propaguje idee tego konkursu w poszczególnych regionach kraju.

 

Działania KKO MK „MbG” z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego wspierają: Władze Oświatowe, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ.

 

 

DSC_0368.jpg DSC_0369.jpg DSC_0370.jpg
DSC_0372.jpg DSC_0373.jpg DSC_0382.jpg
DSC_0420.jpg DSC_0401.jpg DSC_0422.jpg
DSC_0388.jpg DSC_0384.jpg DSC_0363.jpg

fot. K. Adamczewski

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT