Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

„Mathématiques sans Frontières” – etap finałowy już w poniedziałek

26 lutego 2016 r.

 

Matematyka.jpg logo WMIiE.jpg

 

 

W poniedziałek, 29 lutego 2016 r. w godz. 10.00-11.30 w polskich szkołach (we wszystkich, które się zgłosiły jednocześnie) odbędzie się etap finałowy Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques sans Frontières” („Matematyka bez Granic”) - Senior, do którego przystąpi blisko 14 tysięcy uczniów z trzecich klas gimnazjów i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych - w tym 5 567 uczniów (222 klasy) ze 115 szkół gimnazjalnych i 8 144 uczniów (311 klas) ze 126 szkół ponadgimnazjalnych, w tym 2746 uczniów z województwa lubuskiego (35 szkół – 75 klas).


1 marca 2016 r. (wtorek) w godz. 10.00-10.50 odbędzie się etap finałowy Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques sans Frontières” („Matematyka bez Granic”) - Junior, do którego przystąpią uczniowie piątych i szóstych klas szkół podstawowych - 5 939 uczniów (277 klas) z 88 szkół podstawowych w Polsce, w tym 1 410 uczniów z województwa lubuskiego (30 szkół – 72 klasy).  Patronat honorowy nad Konkursem w Polsce sprawuje Polskie Towarzystwo Matematyczne, które przy współpracy władz oświatowych oraz Krajowego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic” (z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego) organizuje i propaguje idee tego konkursu w poszczególnych regionach kraju. Przewodniczącą Krajowego Komitetu (KKO MK MbG) jest dr Krystyna Białek z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 

W trakcie finału Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic”- Senior uczniowie rozwiązują, w zależności od kategorii wiekowej, 10 lub 13 zadań, z czego pierwsze zadanie podane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim).

Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych. Na tych samych zasadach odbywa się konkurs „Matematyka bez Granic”- Junior. W trakcie jego finału uczniowie rozwiązują, w zależności od kategorii wiekowej, 8 lub 9 zadań.

Celem konkursu „Matematyka bez Granic” jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi.

Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijanie twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.

 

 


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT