MCSM UZ oficjalnie zostało wpisane na listę rekomendowanych przez SESAM monoprofilowych centrów symulacji medycznej w Europie

4 kwietnia 2019 r.

MCSM.jpg

Jedna z sal MCSM na UZ. Fot. Kazimierz Adamczewski

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, wchodzące w skład Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ jest pierwszym monoprofilowym centrum symulacji medycznej w Polsce dla pielęgniarstwa, które otrzymało rekomendację SESAM’u. SESAM czyli Society in Europe for Simulation Applied to Medicine  (w wolnym tłumaczeniu – Stowarzyszenia europejskich centrów symulacji medycznej), vide  https://www.sesam-web.org/centres/centre/simulation-center-for-nurses-department/ oraz
https://www.sesam-web.org/centres/?page=16 .


Na pomysł, by zabiegać o rekomendację SESAM-u wpadła Agnieszka Żeromska – Michniewicz, kierownik MCSM UZ. „Od początku miałam pomysł, żeby po uruchomieniu naszego centrum zgłosić je do SESAM i aplikować o dołączenie do centrów symulacji medycznej rekomendowanych przez tę organizację. Centrum, żeby zaliczyć do międzynarodowej sieci centrów symulacji medycznej po pierwsze musi funkcjonować, powinno być wyposażone w odpowiedniej jakości sprzęt do symulacji medycznej oraz sprzęt medyczny,  posiadać wykwalifikowaną kadrę instruktorską oraz techniczno-informatyczną, prowadzić zajęcia metodą symulacji medycznej oraz aktywnie uczestniczyć w zakresie rozpowszechniania nauczania metodą symulacji medycznej poprzez organizowanie konferencji, warsztatów, zawodów symulacji medycznej, podnoszenie kwalifikacji kadry instruktorskiej, techniczno-informatycznej oraz managerskiej, współpracę z innymi centrami symulacji medycznej z kraju i zagranicy.


Przypomnijmy, że Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej jest jednostką Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tworzenie MCSM rozpoczęto w 2017 r. od przetargów publicznych oraz remontu części budynku, w którym obecnie się mieści. Od stycznia 2018 r. rozpoczęły się   pierwsze podstawowe kursy z zakresu metodologii symulacji medycznej dla pielęgniarek, które obecnie nauczają w centrum symulacji.


 Dnia 23 stycznia br. z udziałem sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Józefy Szczurek-Żelazko odbyła się uroczysta inauguracja działalności Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim.


MCSM posiada jedną salę wysokiej jakości z trzema symulatorami pacjenta (pacjenta dorosłego, dziecka oraz niemowlęcia), pracownię umiejętności technicznych, pracownię podstawowych umiejętności pielęgniarskich, salę do debriefingu, salę BLS (podstawowej pomocy medycznej)  i ALS (zaawansowanej pomocy medycznej) oraz 2 sale do przeznaczone do egzaminu OSCE.
 

Zespół MCSM to: 4 instruktorów symulacji medycznej, 2 techników i 8 nauczycieli przeszkolonych w zakresie metodologii symulacji medycznej.
 

W ciągu 2018 r. i pierwszy kwartał 2019 r. pracownicy MCSM zorganizowali 12 kursów: wprowadzenie do symulacji medycznej, kursów egzaminowania OSCE, kursy z zakresu niskiej i pośredniej wierności. Od lutego 2019 r. w MCSM rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne dla studentów na kierunku pielęgniarskim.
 

Na co dzień zespół MCSM doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w konferencjach i warsztatach (Sesam 2017, Forum Edukacji Medycznej w Krakowie, Międzynarodowa Konferencja organizowana każdego roku przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi). W 2018 r. zespół MCSM zorganizował również pierwszą konferencję symulacji medycznej EXPO. To wydarzenie wejdzie na stałe do kalendarza konferencji Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ.

 
MCSM współpracuje z Wojskowym Ośrodkiem Kształcenia Medycznego w Łodzi, Collegium Medicum UJ w Krokowie, Centrum Symulacji Medycznej w Gdańsku, Centrum Symulacji Medycznej w Poznaniu, Centrami Symulacji w Kielcach oraz Rzeszowie.


W tym roku wspólnie z centrum symulacji medycznej w Rzeszowie i Kielcach zielonogórskie MCSM zorganizuje  zawody symulacji medycznej.


Serdecznie gratulujemy zdobytej rekomendacji SESAM-u.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT