Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń z bioodpadów

Doktorat wdrożeniowy

plakat A3 dofinansowanie ze srodkow budzetu panstwa_doktorat wdrozeniowy.jpg

Uniwersytet Zielonogórski realizuje w ramach V edycji programu pn. „Doktorat Wdrożeniowy”  ogłoszony komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. Kwota dofinansowania wynosi 246 942,87 zł.

 

Tematem projektu jest „Mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń z bioodpadów” w projekt zaangażowany jest Uniwersytet Zielonogórski, Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Marszowie oraz doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą Marszowie jest najnowocześniejszą Instalacją Komunalną zagospodarowującą odpady dostarczane z terenu 22 gmin (ok. 200 tyś mieszkańców) województwa lubuskiego. Spółka od 5 lat współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim.  Jest liderem nowatorskich rozwiązań, czego przykładem jest jedyna w Polsce linia odzysku szkła ze stabilizatu. Laureat wielu nagród i wyróżnień między innymi nagrody EKOLAUR 2019 Polskiej Izby Ekologii w kategorii ochrona powierzchni ziemi, gospodarki odpadami. W październiku br. Spółka otrzymała nagrodę Marszałka Województwa w kategorii „Innowacyjna Spółka Komunalna” za zaprojektowanie i wykonanie innowacyjnej instalacji do separacji wodnej. Instalacje te, jedyne w kraju, są przykładem działalności badawczo-rozwojowej Spółki.


Zadaniem doktoranta będzie opracowanie technologii doczyszczania selektywnie zbieranych bioodpadów. Korzyścią dla Przedsiębiorcy będzie możliwość wyprodukowania pełnowartościowego kompostu lub środka polepszającego właściwości gleby z całości strumienia bioodpadów dostarczanych na instalację. Przedsiębiorca (spółka), której właścicielem jest 15 gmin, zainteresowany jest uzyskiwaniem jak najwyższych wskaźników recyklingu. Takie będzie praktyczne znaczenie zrealizowanego projektu, ale równie ważne jest znaczenie naukowe.


Procesy biologicznego przetwarzania bioodpadów, w okresie 30 lat rozwoju, były przedmiotem licznych badań w różnym zakresie jednak zagadnienia dotyczące opróżniania worków z bioodpadami oraz przygotowania bioodpadów do biologicznego przetwarzania nie są w pełni rozpoznane.  Brak jest również badań morfologicznych bioodpadów. Problem zanieczyszczeń tych odpadów ma charakter ogólnokrajowy, a jego ranga nabiera znaczenia w związku z trwającą zmianą modelu gospodarki odpadami z liniowej na cyrkulacyjną.

 

Doktorat wdrożeniowy to ministerialny projekt pozwalający przedsiębiorcom na zatrudnienie młodego, zdolnego naukowca, którego zadaniem jest rozwiązanie konkretnego problemu technologicznego. Doktorant jest zatrudniony w dwóch miejscach - w przedsiębiorstwie i jednostce naukowej. Ma także dwóch opiekunów merytorycznych – jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego – pochodzącego z jednostki naukowej. Wszystkie zainteresowane strony czerpią z takiego układu bardzo wymierne korzyści.

 

Program został wprowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 r. Jego głównym założeniem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która przyniesie korzyści danemu przedsiębiorstwu. Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które chcąc rozwijać swoją karierę naukową, ale nie chcą rezygnować z pracy zawodowej.

 

Termin realizacji zadania: 1 października 2021 – 31 września 2024 r.

 

NR umowy: DWD/5/0255/2021

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT