Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Medale 100-lecia PTF dla naukowców z Instytutu Fizyki UZ

26 października 2020 r.

 

Prof. Cao Long Van oraz dr Lidia Najder-Kozdrowska z  Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego zostali uhonorowani medalem za całokształt działalności z okazji 100-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF).

 

Akademia 106 -porf. Cao Long Van.jpg

prof. Cao Long Van na Akademii 106, fot. arch. instytutu

Profesor Cao Long Van działa w tej organizacji od prawie 20 lat. Jego aktywność rozpoczęła się wraz z objęciem przez jego przyjaciela z Polskiej Akademii Nauk, prof. dra hab. Macieja Kolwasa, funkcji prezesa PTF (2001-2005), a następnie roli Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (2009-2012). Profesor Cao Long Van regularnie brał udział w działaniach PTF w Polsce, a także na arenie międzynarodowej w dziedzinie popularyzacji fizyki i edukacji młodzieży szkolnej.
 

Teraz Cao Long Van jest profesorem polskim, polskim naukowcem i prodziekanem Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oprócz obowiązków akademickich i naukowych, potrafi znaleźć czas, aby pomagać mi w szeregu działań Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, w szczególności tych związanych z edukacją i zawodami turniejowymi. Profesor Cao Long Van kształci teraz polskich fizyków, ale również mocno popiera współpracę między fizykami polskimi i wietnamskimi mówił prof. dr hab. Maciej Kolwas w 2010 r. na ST Special Issue 2.
 

Należy podkreślić, że profesor Cao Long Van był przez wiele lat (od 2004 do 2015) jurorem Turnieju Młodych Fizyków na różnych szczeblach, głównie finałowych w Polsce, a także pełnił rolę jurora w Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków w Bratysławie (2006). Wygłaszał szereg wykładów popularyzujących fizykę w szkołach i klubach młodzieżowych w Polsce. Moderował i wygłaszał wykłady w tzw. Akademii 106 stworzonej przez prof. dra hab. Andrzeja Drzewińskiego na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jako prezes zielonogórskiego oddziału PTF (od 2013 r.) razem z Instytutem Fizyki UZ, organizował konkursy fizyczne dla uczniów.

 

 

Dr Lidia Najder-Kozdrowska - Targi Absolwent.jpg

dr Lidia Najder-Kozdrowska, Targi Absolwent w Zielonej Górze, fot. BP

Dr Lidia Najder-Kozdrowska z Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego była sekretarzem korespondencyjnym i skarbnikiem zielonogórskiego oddziału PTF (w latach 2013 – 2016). Uczestniczyła w organizacji i przeprowadzaniu konkursów tematycznych z fizyki dla uczniów. Prowadziła również dodatkowe zajęcia w pracowni fizycznej dla młodych adeptów fizyki. Działalność dr L. Najder-Kozdrowskiej to także wykłady i warsztaty przeprowadzane w zielonogórskich szkołach na zaproszenie nauczycieli.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT