Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu na UZ

2 grudnia 2014 r.

wolontariat.JPG

 

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje Giełdę Wolontariacką, która odbędzie się 8 grudnia 2014 r. na Kampusie B (al. Woj. Polskiego 69),  w holu budynku A-16 w godz. 9.00-13.00.

 

Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować się do przyszłej pracy.  Dla jednych jest początkiem kariery zawodowej, dla drugich jej uwieńczeniem. Giełda Wolontariacka to okazja by przekonać tych nieprzekonanych, że warto pomagać.

 

W Giełdzie Wolontariackiej udział wezmą: 

 

Centrum WolontariatuCaritas - do jego zadań należy zarówno niesienie pomocy osobom potrzebującym, jak i zachęcanie innych do aktywnego zaangażowania w działalność charytatywną. Głównymi adresatami podejmowanych działań są osoby ubogie. Szczególną wagę przywiązuje do opieki nad dziećmi, ale pomaga także seniorom, uzależnionym, chorym.

 

Biuro Porad Obywatelskich Civis Sum - organizuje i świadczy bezpłatne poradnictwo obywatelskie. Daje wiedzę i  wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz tłumaczy zawiłości instytucjonalne. Misją stowarzyszenia jest zapewnienie obywatelom wiedzy o przysługujących im prawach, tak aby potrafili rozwiązywać swoje problemy a także wywoływanie pożądanych społecznie zmian, których efektem będzie poprawa jakości życia.

  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera przez szkolenia i doradztwo rozwój instytucji publicznych – samorządowych i rządowych. Bada jakość usług publicznych i prowadzi projekty na rzecz podnoszenia poziomu oraz efektywności tych usług.

 

Akademia Przyszłości - pomaga dzieciom z trudnościami w osiąganiu lepszych wyników w nauce oraz poznawaniu swoich mocnych stron. Jest to unikatowy program, w którym konkretny człowiek otacza opieką konkretne dziecko. Celem rocznych zajęć z tutorem jest nie tylko pomoc w nauce, ale przede wszystkim kształtowanie w dziecku postawy ciekawości świata i otwartości na sukces. Pracę z dzieckiem rozpoczyna od diagnozy niepowodzeń szkolnych ucznia.

 

UWAGA !

Jeśli masz jeszcze wątpliwości, czy zostać wolontariuszem, przyjdź na szkolenie nt.: Co to jest wolontariat? Jak zostać wolontariuszem?

godz. 9.45-11.15, Campus B, sala 103R

 

Szczegóły na stronie::

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT