Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Mathématiques sans Frontières (Matematyka bez Granic)

9 marca 2022 r.

 

indeks.jpg logo WMIE KWADRAT.jpg

 

 

Od trzydziestu trzech lat w Europie Zachodniej organizowany jest Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Mathématiques sans Frontières (Matematyka bez Granic) mający charakter zawodów międzyklasowych. Pierwsza edycja tego konkursu została zorganizowana w roku 1989 przez grupę francuskich matematyków, przy wsparciu Akademii w Strasburgu. W bieżącej edycji 2021/2022 – edycja polska uczestniczy 13 948 uczniów (611 klas) z 240 szkół w Polsce w tym 3009 uczniów z 126 klas z 48 szkół województwa lubuskiego).


Wczoraj (8 marca 2022 r.) w całej Polsce odbył się etap finałowy Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques sans Frontières” („Matematyka bez Granic”) JUNIOR, do którego przystąpiło 4723 uczniów (237 klas) z 85 szkół. Natomiast jutro ( 10 marca 2022 r.) odbędzie się  Konkurs  SENIOR, do którego  przystąpi 4989 uczniów szkół ponadpodstawowych  (171 klas z 69 szkół ) i  4236 uczniów 8 klas szkół podstawowych (203 klas z 86 szkół) w Polsce.

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Mathématiques sans Frontières” (Matematykabez Granic)  w bieżącej edycji objęty  został honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.


Konkursowi patronuje i wspiera Polskie Towarzystwo Matematyczne, które przy współpracy władz oświatowych oraz Krajowego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic” (KKO MK „MbG”) organizuje i propaguje idee tego konkursu w poszczególnych regionach kraju.
Działania KKO MK „MbG” z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego wspierają: Władze Oświatowe, Rektor UZ, Dyrektor Instytutu Matematyki i Dziekan WMIiE UZ oraz sympatycy konkursu.
 

Konkurs jest konkursem bezpłatnym, interdyscyplinarnym, uczestniczą w nim całe klasy, które tego samego dnia w ponad 27 krajach świata rozwiązują te same zestawy zadań matematycznych o charakterze aplikacyjnym (częściowo w językach obcych). Udział w tym konkursie zgłaszany jest w październiku przez całą klasę za zgodą nauczyciela matematyki i dyrektora szkoły.


Finał Konkursu odbywa się w tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich szkołach, do których uczęszczają klasy - uczestnicy konkursu. W trakcie finału Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic”- Senior uczniowie rozwiązują, w zależności od kategorii wiekowej, 10 zadań (uczniowie klas 8 szkół podstawowych) lub 13 zadań (uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych) z czego pierwsze zadanie podane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim). Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych.

Na tych samych zasadach odbywa się konkurs „Matematyka bez Granic” Junior. W trakcie jego finału uczniowie rozwiązują, w zależności od kategorii wiekowej, 8 zadań (uczniowie 5 klas szkół podstawowych) lub 9 zadań (uczniowie klas szóstych szkół podstawowych). Celem konkursu „Matematyka bez Granic” jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi.


Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijanie twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.


Wyniki etapu finałowego Konkursu będą zamieszczone w maju 2022 roku na stronie www konkursu.


Więcej na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl/.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT