Międzynarodowy sukces zielonogórskich studentów medycyny

8 listopada 2018 r.

 

Medycyna Kosmiczna UZ2.jpeg

fot. KN Medycyny Kosmicznej, od lewej: Jakub Goławski, Jakub Szczepański, Bartłomiej Czyżniewski

 

Projekt ANTARES Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej UZ i koła naukowego SimLE PG przeszedł do finału międzynarodowego konkursu Rexus/Bexus organizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Projekt zakłada wykonanie misji stratosferycznej z użyciem balonu i przebadanie wpływu promieniowania kosmicznego na komórki różnych linii. Studenci zaangażowani w prace badawcze zyskali doświadczenie, podczas wcześniejszej samodzielnie zrealizowanej misji stratosferycznej, podczas której uzyskali wysokość około 24 kilometrów, narażając tkanki na promieniowanie około 12 razy większe niż to rejestrowane na powierzchni planety. Dodatkowo trwają prace przygotowawcze nad realizacją kolejnej misji we własnym zakresie, ze względu na planowany cykl badań. Współpraca pomiędzy studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku lekarskim i studentów z Politechniki Gdańskiej jest modelowym przykładem realizacji międzyuczelnianych projektów badawczych łączących wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki. Wspólna praca pozwala zaadoptować opracowywane przez studentów politechniki technologie do badań medycznych z zakresu najbardziej innowacyjnej dziedziny medycyny, jaką jest medycyna kosmiczna.

Delegacja projektu ANTARES KNMK&SimLE już w listopadzie (27-29.11.) na zaproszenie Europejskiej Agencji Kosmicznej zaprezentuje swój projekt badawczy w holenderskim Noordwijk reprezentując Polskę oraz Uniwersytet Zielonogórski i Politechnikę Gdańską. Uniwersytet Zielonogórski będzie reprezentowany przez Jakuba Szczepańskiego, Jakuba Goławskiego i Bartłomieja Czyżniewskiego.

 

 

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT