Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Młodzi On-life - kampania samorządu województwa lubuskiego dla młodych mieszkańców regionu

12 grudnia 2016 r.

 

indeks.jpg


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego realizuje program dla młodzieży pod nazwą Młodzi On-life, zainicjowany przez marszałek Elżbietę Annę Polak. Autorzy  programu chcą, aby młodzi Lubuszanie powiedzieli jakie są ich potrzeby, jaki powinien być region, w którym chcą żyć, pracować i uczyć się. Chcą, aby młodzi Lubuszanie wypełnili program treścią. Dlatego też prowadzaą nowatorskie badanie wśród młodzieży. Na portalu www.konfrontuj.pl/mlodzionlife pytają, co młodzi sądzą o szansach, jakie dają unijne dotacje, jak oceniają kształcenie w lubuskich szkołach i na uczelniach, jak ich zdaniem wygląda kształcenie zawodowe, czy oferta dotycząca spędzania wolnego czasu jest wystarczająca, co według nich należy zrobić, by chcieli się tu kształcić, pracować i zakładać rodzinę.

 


Logując się do serwisu www.mlodzionlife.konfrontuj.pl można:

 

  • zapoznać się z informacjami na temat dostępnej pomocy dla młodych w ramach RPO Lubuskie 2020
  • wyrażać swoje emocje poprzez wielokrotne, szybkie klikanie na każdy z tematów, opisujących oferowaną młodzieży pomoc
  • dodawać swoje argumenty Za i Przeciw w każdym temacie, na który głosujesz
  • dodawać własne konfrontacje i publikować je w serwisie, tak aby inni mogli też na nie wyrażać swoje emocje.

 

 

Młodzi On-Life czyli kampania promująca działania samorządu województwa lubuskiego dla młodych mieszkańców regionu, popart została rzetelną diagnozą. Okazało się, że niepokojące jest zjawisko spadku liczby absolwentów. Dane dotyczące absolwentów szkół wyższych (w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców) pokazują, że od roku 2007 największy spadek liczby absolwentów nastąpił w województwie lubuskim, o blisko 49%. Natomiast liczba studentów szkół wyższych na przestrzeni lat także poważnie zmalała. Ogółem w Polsce w przeliczeniu na 10 tys. w roku 2003 wyniosła 483, a w 2014 roku 382. W Lubuskiem liczby te wyniosły odpowiednio 390 w roku 2003 i 176 w roku 2014. W roku 2004 studiowało w województwie lubuskim około 41 tys. osób, a dekadę później liczba zmniejszyła się do około 16,5 tysiąca.


Kampania ma na celu zmianę tego stanu, poprzez realizacje działań  dotyczących polityki młodzieżowej województwa lubuskiego realizowanej w 3 głównych kierunkach:


Edukacja i rynek pracy – chcemy, aby młodzież miała dostęp do edukacji w regionie na najwyższym poziomie. Dlatego robimy prawdziwą rewolucję. Modernizujemy pracownie zawodowe, umożliwiamy płatne staże i prowadzimy dialog z przedsiębiorcami. Edukacja musi być powiązana z lokalnym rynkiem pracy, by absolwenci szkół mieli szanse na zatrudnienie. Ważnym elementem naszego programu jest także dostęp do form kształcenia ustawicznego i możliwość rozwoju zawodowego. Stawiamy także na edukację ekologiczną, na rzecz zrównoważonego rozwoju. Lubuskie dla młodych to także wiele programów, konkursów i akcji.


Zdrowie i włączenie społeczne – zapewniamy dzieciom i młodzieży w regionie wysokiej jakości usługi zdrowotne, zarówno podstawowe jak i te wysokospecjalistyczne. Poprzez zlecanie zadań organizacjom pozarządowym pomagamy najmłodszym rozwiązywać ich problemy. Planujemy uruchomić 15 Poradni młodzieżowych oraz mobilnych punktów konsultacyjnych, które miałyby dyżury w mniejszych miejscowościach na terenie województwa. Wizytom takiego autobusu towarzyszyć mają atrakcje (gry, zabaw, quizy miejskie), a porady psychologiczne będą de facto "dodatkiem". Chcemy być motywacją do aktywizacji obywatelskiej młodych. Inicjujemy wiele ciekawych akcji, chcemy włączyć Lubuszan w nasz program.


Atrakcyjność spędzania wolnego czasu – zbudowaliśmy ciekawą ofertę dla młodzieży. Nasze muzea, teatry. Regionalne Centrum Animacji Kultury, Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji to placówki, które wciąż dostosowują działania do potrzeb młodych. Oferujemy zniżki, ulgi, zajęcia, warsztaty, koncerty. Z ofertą naszych działań wychodzimy do młodych podczas pikników, Przystanku Woodstock, Święta Województwa Lubuskiego.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT