Na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa szkoła Modelowania Matematycznego

 

23 listopada 2016 r.

 

 

W najbliższy piątek (25 listopada br.) na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpocznie się prezentacja i ocena studenckich rozwiązań problemów zaproponowanych przez firmy: Cinkciarz.pl, Lasy Państwowe i VIVE Transport w ramach Szkoły Modelowania Matematycznego, która na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego została otwarta w miniony poniedziałek.

Prezentacja rozpocznie się o godz. 13.00 w sali nr 207 w bud. A-29 przy ul. Szafrana 4A.

 

Przez cały tydzień 20 studentów z kierunków: inżynieria danych, informatyka i ekonometria oraz matematyka pracuje nad rozwiązaniem realnych problemów:
 

1.   Algorytm badania stanu emocjonalnego na podstawie elektroencefalogramu – firma Cinkciarz.pl
 

2.   Szacowanie liczebności populacji jeleniowatych i dzików w obwodach łowieckich - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
 

3.   Algorytm oceny efektywności pracy kierowców – VIVE Transport, Kielce
 

 

Na przykład zadanie postawione przez firmę Cinkciarz.pl polega na opracowaniu algorytmu oceny stanu emocjonalnego osoby (np. trader*) podejmującej ważne decyzje (np. zakup/sprzedaż akcji, obligacji czy kontraktów terminowych) i będącej pod stałą presją (np. czasu, osiągany zysk, zmiana ceny). Ma to być narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji. W ramach swojej pracy studenci mają możliwość korzystania z elektroencefalogramu dostarczonego przez firmę Cinkciarz.

 

Na rozwiązanie problemów studenci (podzieleni na grupy) mają czas jeszcze tylko do piątku, do godz. 12.00.

Uczestnicy Szkoły mogą w praktyce zobaczyć, w jaki sposób można zastosować metody i narzędzia matematyczne do rozwiązywania rzeczywistych problemów w różnych sektorach gospodarki oraz jak wyglądają kolejne etapy realizacji projektów – od postawienia problemu, poprzez proces jego modelowania, do prezentacji rozwiązania.

 

 

*Trader (lub spekulant) – podmiot, który zawiera krótkoterminowe transakcje instrumentami finansowymi, takimi jak np. akcje, obligacje, kontrakty terminowe czy opcje w celu osiągnięcia zysku w wyniku zmiany ich ceny. Krótki horyzont inwestycyjny jest czynnikiem, który odróżnia go od inwestora (źródło: Wikipedia)

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT